FYD600 V22 Introduktion till djup maskininlärning och förstärkningsinlärning