GS1211 V19 Perspektiv på rättvisa, makt och hållbar global utveckling, 15 hp