LKK30G V19 Sociala relationer, konflikthantering och specialpedagogik för ämneslärare