LKK30G VT2019 Sociala relationer, konflikthantering och specialpedagogik för ämneslärare