LRK10G VT2019 Lärande, utveckling och didaktik 1 för lärare i fritidshem