Lingvistik, grundkurs H19

Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori

Välkommen till kursen LI1101 Lingvistik grundkurs 30 hp

Lingvistik är vetenskapen om den mänskliga språkförmågan, mänskliga språk och språklig kommunikation. Grundkursen i lingvistik består av två delkurser: LI1401 Lingvistikens grunder (15 hp) och LI1402 Lingvistiska tillämpningar (15 hp). 

Kursen Lingvistikens grunder behandlar olika aspekter av språket: språkljudens bildningssätt, akustik och perception (fonetik och fonologi), ordformer (morfologi), grammatiska strukturer (syntax), språklig betydelse (semantik), hur vi använder språket (pragmatik) ur fysiskt, biologiskt, psykologiskt och socialt perspektiv. Kursen Lingvistiska tillämpningar omfattar följande delmoment: språktypologi, språkets teknologier, sociolingvistik och psykolingvistik. 

Här hittar du länkar till delkursernas moduler:

LI1101 del 1, tillika LI1401 Länk

LI1101 del 2, tillika LI1402  Länk

 

Registrering

Du kan registrera dig på kursen tidigast två veckor före kursstart. När du har registrerat dig får du tillgång till all kursinformation här på Canvas.

Här kan du läsa hur man registrerar sig

 

 

Introduktion och kursstart

Datum och tid: Måndagen den 2 september, kl. 13:15–15:00.

Lokal: T116, FLoV (Olof Wijksgatan 6) Karta: Länk

 

 

Kursschema

Schema: Länk

 

Kurslitteratur LI1101

LI1401 Lingvistikens grunder 15 hp (tillika LI1101 del 1)

 • Beskow Björn, Lager Torbjörn & Joakim Nivre (1996). Elementa i generativ grammatik. Studentlitteratur. Obs! Denna bok är en endast referenslitteratur och inte obligatorisk. Kompendiet/boken kan du ladda ner här: Beskow, Lager & Nivre.
 • Bolander, Maria (2012).  Funktionell svensk grammatik. Tredje upplagan. Stockholm: Liber.
 • Bolander, Maria (2012).  Funktionell svensk grammatik. Övningsbok. Tredje upplagan. Stockholm: Liber. OBS övningsboken är ej obligatorisk kurslitteratur. 
 • Dahllöf, M. (2009).  Språklig betydelse. En introduktion till semantik och pragmatik. Boken kan laddas ner från: http://uu.diva-portal.org/smash/get/diva2:88459/FULLTEXT01.pdf.  
 • Engstrand, Olle (2004).  Fonetikens grunder. Lund: Studentlitteratur. 
 • Kortteinen, Pauli (2000).  Elementa i allmän grammatik.  Institutionen för romanska språk, Göteborgs universitet. Kompendiet kan du ladda ner här: Kortteinen Elementa. 
 • Kortteinen, Pauli (2014). Workshop i grammatik. Övningskompendium. Kompendiet kan du ladda ner här: Kortteinen Workshop.  
 • Lyngfelt, Benjamin (2013).  Grammatik+. Frasstruktur, argumentstruktur och informationsstruktur. Kompendiet/boken kan du ladda ner här: Lyngfelt Grammatik+.
 • Saeed, John I. (2008).  Semantics. Tredje upplagan. Blackwell Publishing Ltd, Wiley-Blackwell.
 • Enstaka artiklar kan tillkomma.

LI1402 Lingvistiska tillämpningar15 hp (tillika LI1101 del 2)

 • Andersson, Lars-Gunnar (2001).  Språktypologi och språksläktskap. Fjärde upplagan. Stockholm: Liber AB. 
 • Dahl, Östen (2008).  Grammatikens grundfärg är som zebrans.  Artikel i Språktidningen, juni 2008.
 • Domeij, Rickard (2012).  Tekniken bakom språket. Språkrådets skrifter 9. Stockholm: Norstedts Förlag. 
 • Engstrand, Olle (2004). "Fonetisk typologi". Kapitel 8 i Fonetikens grunder. Lund: Studentlitteratur. 
 • Melin, Lars (2004). Språkpsykologi. Hur vi talar, lyssnar, läser, skriver och minns. Stockholm: Liber AB. 
 • Sundgren, Eva (red.) (2013). Sociolingvistik. 2:a upplagan. Stockholm: Liber. 
 • Artiklar tillkommer (se resp. delmoment). 


Kursplan
Sök https://studentportal.gu.se/e-tjanster/kursplan-litteraturlista. Ange din kurskod  (LI1101/LI1401/LI1402) i sökfunktionen.

Examination och tentamen
Skriva salstentamen


Särskilt pedagogiskt stöd
Om du har behov av särskilt stöd på grund av funktionsnedsättning, kontakta Sektionen för student- och utbildningsstöd så fort du har blivit antagen. Kontakta oss

Kursansvarig lärare:
LI1401 Lingvistikens grunder 15 hp:  Pauli Kortteinen | e-post: pauli.kortteinen@gu.se 
LI1402  Lingvistiska tillämpningar 15 hp:  Åsa Abelin | e-post: asa.abelin@ling.gu.se 
Utbildningsadministratör:
Matilde Eriksson (matilde.eriksson@gu.se)
Studievägledning:
Andreas Ott (andreas.ott@gu.se)

Studierektor:
Ellen Breitholzt (ellen.breitholtz@gu.se)

 

 

Studentinformation - Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori (FLoV) och Göteborgs universitet (GU) 
Lär dig Canvas
Checklista för dig som är ny student vid GU
Studentportalen
Välkommen till Inst. för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori 
Studiemiljö och regler
BrandskyddsinformationPlagiering och akademisk integritet

Akademiskt Språk för Studenter (ASK)

Boka handledning Akademiskt Språk för Studenter

Bra information till nya studenter vid GU (Links to an external site.)Links to an external site.

Göta studentkår (Links to an external site.)

Links to an external site.Studenthälsovård

 

Hitta rätt plats

Hitta på Olof Wijksgatan 6 (FLoV)

När man är ny kan det vara knepigt att hitta undervisningssalarna på Olof Wijksgatan 6. Här finner du några enkelt gjorda filmer som visar var de de olika salarna ligger:

T116. På samma plan som huvudingången.Se film (youtube) (Links to an external site.)Links to an external site..

T219. Uppför första trappan, längst bort till vänster.Se film (youtube) (Links to an external site.)Links to an external site..

T307. Uppför första trappan, sväng vänster, gå uppför nästa trappa. Sväng vänster igen.Se film (youtube) (Links to an external site.)Links to an external site..

T302 & T346. T302 är en hörsal, T346 är ett seminarie-/grupprum.Se film (youtube) (Links to an external site.)Links to an external site..

T340. I en av korridorerna på plan 3. Nås enkelt genom trapphus.Se film (youtube) (Links to an external site.)Links to an external site.

 

Kurssammanfattning:

Datum Information Sista inlämningsdatum
CC-attribution Icke-kommersiell Dela lika Kursens innehåll erbjuds under en CC-attribution Icke-kommersiell Dela lika licens. Kursens innehåll lyder under denna licens om inget annat uppges.