Medborgarforskning i teori och praktik slides föreläsning 19 september.pptx