Videoföreläsning - "Medborgarforskning och aktivism" av Christopher Kullenberg