Videoföreläsning Christopher Kullenberg: "Vad är forskning i medborgarforskning?" Tre perspektiv från vetenskapsteorin.