Kursöversikt

Photo 16 BSP.jpgDolmen de Fontanaccia, Korsika. Photo: Bettina Schulz Paulsson

Innehåll

Det finns cirka 35 000 megaliter kvar runt om i Europa. Dessa megalitgravar, resta stenar, stencirklar, stenrader och megalitiska byggnader konstruerades mellan 4500 – 2500 f. Kr. och är koncentrerade till kustnära områden på Atlantiska havet och på Medelhavet. Den här kursen behandlar megalitgravarna som fenomen utifrån deras arkitektur, placering i landskapet såväl som deras samhälleliga betydelse. Med exempel på olika megalitmiljöer i Europa diskuteras och problematiseras dessa aspekter. Även naturvetenskapliga metoder och deras effekter på dagens megalitforskningen diskuteras och relateras till dess användbarhet inom fältet.

En mer omfattande fördjupning in i den aktuella megalitforskningen och aktuella forskningsfrågor får du här i denna Tv-intervju med Bettina Schulz Paulsson

https://www.france24.com/en/20190307-perspective-bettina-schulz-paulsson-stone-megaliths-france-origins-prehistory-archaeology

Kursansvarig lärare: Dr. Bettina Schulz Paulsson                              

Isbister

 

Bettina Schulz Paulsson är en förhistorisk arkeolog från Schweiz som i över tio år har arbetat  med  megaliter utifrån ett europeiskt perspektiv. I denna kurs behandlar hon sina och sina kollegors senaste forskningsresultat och visar nytt material från sina många forskningsresor i  Europas megalitregioner.  

Kontakt: bettina.schulz.paulsson@gu.seTel:+46 31 786 45 17/Mobil:+46 73 666 81 60

 

 

 

Grundläggande kursinformation

Kursen är en 15 högskolepoäng kvällskurs (på onsdagar), två exkursioner till en västsvensk megalitmiljö ingår.

Kursplan AE1082.pdf

Litteraturlista AE 1082.pdf

Schema

På studentportalen hittar du viktig information om exempelvis schema, kursplan, litteraturlista samt information om e-tjänster

https://studentportal.gu.se/

Sök schema:

https://studentportal.gu.se/e-tjanster/schema

Kursintroduktion den 4 september 2019 på Eklandagatan 86/ lokal 2205/18.00-20.00

Att läsa innan kursen börja 

Schulz Paulsson, B. 2019: RADIOCARBON DATES AND BAYESIAN MODELLING SUPPORT MARITIME DIFFUSION MODEL FOR MEGALITHS IN EUROPE, Proceedings of the National Academy of Science of the United States of America PNAS Vol. 116 (9), 3460-3465.

Schulz Paulsson 2019 PNAS supplementary information.sapp.pdf

Schulz Paulsson, B. 2017: TIME AND STONE: THE EMERGENCE AND DEVELOPMENT OF MEGALITHS AND MEGALITHIC SOCIETIES IN EUROPE (Archaeopress: Oxford), kap. 1 och 12.

Hitta hit

                                                             

  Photo 7 BSP.jpg Photo 13 BSP.JPG

Kurssammanfattning:

Datum Information