Kursöversikt för kursen

Välkommen till kursen MED450 - Allmän Onkologi (7,5 hp)

Kursen startar den 3 september kl. 13.00 i Rum 72, Studentcentrum, Blå Stråket 12, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Kursen kommer att pågå varje tisdag mellan  kl. 13.00-16.00 fram till och med 26 november. Kursen innefattar föreläsningar, en studieuppgift som görs i grupp samt en hemtentamen.

Studieuppgiften och hemtentamen kommer att finnas tillgängliga vid avsatta tider under fliken "Uppgifter". Dessa tider finns markerade i kursschemat.

Föreläsningarna kommer att laddas upp i förväg (i den mån det går) under fliken "Filer"

Alla antagna kommer att få ett välkomstmail och du ska själv registrera dig på kursen på https://studentportal.gu.se/

Registrering sker from 20 augusti fram till och med kursstart.

Karta över Sahlgrenska Universitetssjukhuset


Varmt välkommen!

Kontakt

Kursledare: Malin Blomstrand, malin.blomstrand@gu.se

Kursadministratör: Alexandra Hansson, alexandra.hansson@gu.se

Kursexaminator: Max Levin, Max.Levin@wlab.gu.se

 

Kursinformation

Schema

Kursplan

Litteraturlista

 

En enkel väg - stöd och hjälp vid trakasserier

För studenter och doktorander på Sahlgrenska akademin arbetar ett ombud som har till uppgift att informera, hjälpa samt följa den som vill anmäla något som upplevs som trakasserier. Mer information finns på studentportalen:

https://studentportal.gu.se/minastudier/sahlgrenska/enenkelvag?skipSSOCheck=true

 

Kurssummering:

Datum Information