DIT700 Datorintroduktion

DIT700 Datorintroduktion

Välkomna, Bienvenue, Welcome! Denna kurs är ert första möte med programmeringsundervisningen här på Göteborgs Universitet (GU, länk till kursplanen: http://kursplaner.gu.se/pdf/kurs/sv/DIT700) och Chalmers. Kursen ges under nollperiodens två första veckor som en förberedelse inför höstens ordinarie programmeringsundervisning.

Syfte

Kursens främsta mål är att lära er att lära er att programmera, samt att ge er en introduktion till vad det innebär att vara programmerare. Programmering handlar om så mycket mer än att kunna ett programspråk, och kursens mål är att ge er verktyg, vanor och rutiner för att hantera de utmaningar ni kommer att möta, i den kommande programmeringsundervisningen och i rollen som programmerare. Kursen använder programspråket Python, men detta är inte en kurs i Python. Vi använder Python som verktyg och plattform för att introducera de utmaningar som ni förväntas möta framöver, och det är er förmåga att hantera dessa utmaningar som är kursens främsta lärandemål.

Examination

Kursen examineras genom

 • deltagande på föreläsningar och övningstillfällen
 • vid kursens slut, uppvisande av ett eller flera fungerande program av lämplig svårighetsgrad
 • för GU-studenter, närvaro vid och deltagande i en avslutande workshop, se nedan

Kursinformation

Kursen hålls i fem block, där varje block består av två timmar programmerande följt av en uppföljande timme föreläsning och diskussion. (För det första och inledande blocket är ordningen omvänd så att diskussionen inleder, och programmerandet följer.)

 • Kursansvarig: Alex Gerdes
  Tel: +46 31 772 6154
  Email: alex.gerdes "at" cse.gu.se
  Kontor: EDIT 6479

Information för respektive program

Datavetenskap, GU

Föreläsningar hålls i sal EA. Övningspass hålls i datorsalarna ED3507 och ED3582. I kursen ingår en workshop om prokrastinering, fredag 30/8, kl 10-12, i sal EA. Schemat finns också på TimeEdit.

 • 21 (ons): 14-17 (börjar med föreläsning)
 • 22 (tor): 9-12
 • 26 (mån): 9-12
 • 27 (tis): 8-11
 • 28 (ons): 9-12
 • 29 (tor): 13-15 (extra övningstillfälle för demonstration)
 • 30 (fre): 10-12 (föreläsning)

ASSISTENTER

Therese Andersson, John Sandell, Lo Ranta, David Weber Fors, Benjamin Sannholm, Sophia Pham, Ken Bäcklund

Informationsteknik, Chalmers

Föreläsningar hålls i sal HC4. Övningspass hålls i datorsal 2480 samt E-studion, se TimeEdit.

 • 21 (ons): 9-12 (börjar med föreläsning)
 • 23 (fre): 9-12
 • 26 (mån): 14-17
 • 27 (tis): 9-12
 • 29 (tor): 11-13 (övning) + 13-14 (föreläsning)

ASSISTENTER

Samuel Widén, Oliver Karmetun, Einar Ingemarsson, Robert Agrell, Jacob Thorselius Pedersen, Alexander Huang, Arvid Rydberg, Agnes Mårdh, Jian Shin, Morgan Thowsen

Datateknik, Chalmers

Föreläsningar hålls i salar HA1, HA3 och HB1, se TimeEdit for mer information. Övningspass hålls i datorsalarna D&IT2505, 3354, 3358.

 • 21 (ons): 13-16 (börjar med föreläsning i HA3)
 • 22 (tor): 8-11 (HA3)
 • 26 (mån): 13-16 (HB1)
 • 28 (ons): 8-11 (HA1)
 • 29 (tor): 13-16 (HB1)

ASSISTENTER

Johan Atterfors, Erik Söderpalm, Gustaf Engström, Stanisław Zwierzchowski, David Hedgren, Lucas Glimfjord, Lukas Skystedt, Hugo Simonsson, Christoffer Kaltenbrunner, Joakim Wingård

Resurser

GENERAL

PYTHON

PYTHON TUTORIALS

BIBLIOTEKET PYGAME

WRAPPER TILL PYGAME

PYCHARM IDE

 

Kurssammanfattning:

Datum Information