Kursöversikt

Välkommen till uppdragsutbildningen njurmedicinska sjukdomar, dialysbehandling och njurmedicinsk omvårdnad!

 

Kursen kommer att hållas helt på distans hösten 21. Zoom kommer då att användas. Länk där ni kan läsa på om Zoom och hur ni laddar ner: https://studentportal.gu.se/e-tjanster/zoomLänkar till en externa sida.

 

Kursen pågår: v 37-2, 2022

Kursansvarig: Kiana Kiani
Examinator: Annette Lennerling
Utbildningsadministratör: Cecilia Ohlsson

Förkunskapskrav: För tillträde till kursen krävs grundläggande behörighet för högskolestudier samt sjuksköterskeexamen om 180 poäng i eller motsvarande.

Praktisk information: Kurskod OM6040

Max antal platser: 20. Om sökantalet överstiger maxantalet så kommer platserna att ges i turordning utifrån anmälningsdatum.

Kurskostnad: Kostnadsberäkningen av utbildningen uppgår till 14000 kr/deltagare (exkl moms). Kursboken ingår.

Kurstid: VT2021

Anmälan Sista anmälningsdag är passerad. Kursen är full.

 

Schema

Schemat är preliminärt fram till två veckor innan kursstart. Via TimeEdit kan du också söka fram andra eller kommande kursers scheman.

Schema

Kursplan och litteraturlista

Kursplan är det fastställda dokumentet kring kursens upplägg och innehåll, bl.a. förkunskapskrav och lärandemål.  
l litteraturlistan hittar du litteratur och övriga referenser som gäller för kursen. Mycket litteratur finns att låna på universitetsbiblioteket med ditt GU-kort.

Kursplan

Litteraturlista

Studiehandledning

I studiehandledningen hittar du fördjupad information om kursens moment och innehåll. Studiehandledningen är preliminär fram till två veckor innan kursstart.

Studiehandledning

Studiehandledning OM6040 HT 2021.pdf 

 

Kurssammanfattning:

Datum Information Sista inlämningsdatum