Kursöversikt

Verksamhetsförlagd utbildning i nationalekonomi, NEK415/NEK430 (15hp/30hp), HT 2021


Välkommen!

Är du intresserad av att göra praktik? Börja då med att läsa kursguiden. Du hittar den nedan.

För att kunna bli antagen och registrerad på praktikkursen krävs att: (1) Du har hittat en relevant praktik. (2) Praktiken är godkänd av kursansvarig. (3) Avtalet är underskrivet av handledaren på praktikplatsen, samt av dig (praktikanten). Du hittar en blankett för avtal och godkännande nedan.    

Innan praktiken börjar bör du ge din handledare på arbetsplatsen praktikanvisningarna för handledare som du hittar nedan. När praktiken går mot sitt slut ska din handledare utvärdera hur det gått. Då ska handledaren använda blanketten som du  hittar nedan. 

Examinationen består framförallt av en skriftlig rapport som du även presenterar muntligt. Du hittar instruktioner för rapporten i kursguiden.

Vi har inte något schemat. Du är ju ute och jobbar hela tiden. Men, vi avslutar kursen med ett seminarium då alla praktikanter presenterar sina rapporter för varandra. Tid och plats bestämmer vi när kursen går mot sitt slut. Men det blir så sent som möjligt under kursperioden. 


Dokument

1 - Kursguide (v. 3)

2 - Avtal och godkännande av praktik NEK430 och NEK415.pdf 

3 - Praktikhänvisningar handledare (ver 2).pdf 

4 - Utvärdering av praktikant (ver 2).pdf 

4 - Utvärdering av praktikant (Eng).pdf 

Tips på praktikplatser HT2021 NEK430 och NEK415-1.pdf  

NEK415 kursplan.pdf 

NEK430 kursplan.pdf 


Kursansvarig:                 Johan Stennek

Praktikkoordinator:      Katarina Renström 

Studieadministratör:     Carmen Kantti & Christina Varkki

 


 

Slutseminarium via zoom torsdag 13 januari 2022 kl 13.15-16. Zoom länk kommer publiceras när det närmar sig.

 

 


 

Kurssammanfattning:

Datum Information Sista inlämningsdatum