All Courses

  • EKS102 Statistik 1b H23

    Kursen ingår i ekonomie kandidatprogrammet under termin 3 och går inte att läsa som fristående kurs.

  • EKS102 H24 Statistik 1b

    Kursen ingår i ekonomie kandidatprogrammet under termin 3 och går inte att läsa som fristående kurs.