Kursöversikt

Naturvetenskapligt basår, Fysik (NBAF00) HT19, 15 fup

Basåret i Fysik består av fyra delkurser:

Delkurs Delkursansvarig Period Tentamen  Första omtentamen Andra omtentamen

1. Mekanik (4,5 fup)

Carlo Ruberto

3 sep - 10 okt tor 10 okt lör 7 dec lör 9 maj 2020
(obs: maj, ej april)

2. Ellära och värmelära (4,5 fup)

Carlo Ruberto 14 okt - 21 nov

tor 21 nov

OBS: kl 8.00-13.00

lör 1 feb 2020 lör 18 april 2020

3. Vågrörelselära och modern fysik (4,5 fup)

Raimund Feifel 25 nov - 17 jan fre 17 jan lör 7 mar 2020 lör 25 april 2020

4. Laborationer
(1,5 fup)

Carlo Ruberto 7 sep - 13 dec Ej tentamen

"fup" = "förutbildningspoäng" (kursen ger inte högskolepoäng, hp); 30 fup motsvarar heltidsstudier (schemalagt och eget arbete) under en termin om 20 veckor.

Ordinarie tentamenstid är kl 8.30-13.30 (5 timmar), om inte annat anges. Observera att tentamen för delkurs 2 den 21 november startar 30 minuter tidigare och äger därför rum kl 8.00-13.00.

Kursplan

Den aktuella kursplanen hittar du här.

Schema, registrering och upprop

Schemat för fysikkursen hittar du via TimeEdit eller genom att klicka här.

Fysikkursen startar tisdag den 3 september kl 10.00 i sal HA4 på Chalmers Johanneberg (se nedan för en karta över Chalmersområdet).

Om du läser kursen inom programmet Naturvetenskapligt basår kommer du att bli registrerad genom att närvara på programmets upprop som äger rum dagen innan, det vill säga måndag den 2 september, enligt informationen som du fått av studievägledaren för basåret.

Om du läser kursen som en fristående kurs behöver du inte närvara på uppropet den 2 september. Fysikkursen startar den 3 september. För att bli registrerad på fysikkursen som fristående kurs ska du registrera dig själv via Ladok, enligt instruktionerna som du hittar på denna sida.  Det kommer inte att ske något upprop till fysikkursen. Under första delen av kursens första  föreläsning den 3 september kommer du att få allmän information om kursens upplägg.

När du registrerats på kursen kommer du att ha tillgång till mer detaljerad kursplanering och studiematerial via kurshemsidan. Under kursens första vecka kommer kurshemsidan att vara öppen, så att du kan komma åt den även om du inte hunnit bli registrerad på kursen än. Du behöver dock känna till sidans adress eller klicka dig dit via denna sida (den är inte sökbar via exempelvis Google). Obs, för att komma åt quizen med reflektionsfrågorna behöver du vara registrerad och inloggad.

Karta Chalmersområdet

Var på Chalmersområdet undervisningssalarna ligger kan du hitta på kartan här. Använd sökrutan och skriv in salsbeteckning. Det finns också en app som heter "Hitta på Chalmers" som du kan ladda ner till din telefon (hämta från App Store för iOS / Google Play för Android).

Kontaktinformation

Klicka på namnet för att få kontaktinformation om respektive person

Delkursansvariga

Mekanik, Elllära och värmelära samt Laborationer: Carlo Ruberto
Vågrörelselära och modern fysik: Raimund Feifel

Lärare

Föreläsningar: Carlo Ruberto och Raimund Feifel

Räknestugor: Raimund Feifel, Kristian Gustavsson, Patrik Johansson, Hans Starnberg, Philippe Tassin, Adam Arvidsson och Eva Olsson

Laborationer: Andreas Johansson, Jakob Welander, Simon Lindberg, Emelie Olsson, David Albinsson, Andreas Josefsson Ask, Philip Dalsbecker, Carl Mikael Frostenson och Sara Nilsson 

Studiehjälp: Raimund Feifel

Studievägledare

För allmänna frågor om programmet basåret: Jeanette Montell

För frågor specifika för fysikkursen: Majken Lundqvist

Expeditionen Fysik

Studieadministratör (studieadminstrativa frågor, t.ex. tentamensschema och tentamensanmälan): Victoria Ringstedt

Administratör (kursregistrering och beställning av passerkort): Pernilla Larsson

Institutionen för fysik

Besöksadress: Origovägen 6 B, 412 96 Göteborg
Webb: www.physics.gu.se och https://www.physics.gu.se/kontakta-oss

Kurslitteratur

All nedanstående kurslitteratur finns att köpa på Chalmers bokhandel STORE i Chalmers Kårhus, Sven Hultins gata 4 samt i sedvanliga internetbokhandlare.

Se till att ha införskaffat kurslitteraturen före kursstarten så att du kan börja arbeta med den direkt efter första föreläsningen.

Teoribok (innehåller även vissa övningsuppgifter):

 • "Heureka! Fysik 1 och 2 basåret - Teoribok" av Rune Alphonce, Lars Bergström, Per Gunnvald, Jenny Ivarsson, Erik Johansson och Roy Nilsson. Natur och Kultur (2016). ISBN 9789127447103.

Övningsböcker:

 • "Heureka! Fysik 1 och 2 basåret - Övningsbok" av Rune Alphonce, Lars Bergström, Per Gunnvald, Erik Johansson och Roy Nilsson. Natur och Kultur (2016). ISBN 9789127447110.

Huvuddelen av de rekommenderade övningsuppgifterna kommer att tas från denna bok och från teoriboken. Boken innehåller fullständiga lösningar till samtliga uppgifter.

 • "Fysik 1000 övningsuppgifter" (7:e upplagan) av Per Uno Ekholm, Lars Fraenkel, Sven Hörbeck och Christer Schale. Konvergenta HB (2013). ISBN 9789197370875.

Denna bok utgör ett komplement till Heurekas övningsbok. En del av de rekommenderade övningsuppgifterna kommer att tas från denna bok. Boken är dessutom lämplig för att kunna öva på fler övningsuppgifter, både av enklare och svårare karaktär, exempelvis för repetition eller för extra träning i problemlösning. Boken innehåller fullständiga lösningar till samtliga uppgifter.

Formel- och tabellsamling

Valfri formel- och tabellsamling för gymnasiet är tillåtet hjälpmedel på kursens tentamina och kan vara ett stöd vid problemlösning.

Det finns olika formel- och tabellsamlingar på marknaden och du kan använda den som du tycker passar dig bäst. Ett förslag är:

 • "Formler och tabeller" (2:a upplagan) av Rune Alphonce och Helen Pilström. Natur och Kultur. ISBN 9789127422452.

Angående andra versioner av Heureka!-böckerna

I serien Heureka! finns även de separata böckerna "Heureka! Fysik 1" och "Heureka! Fysik 2" för gymnasieskolan. Innehållet i dessa är likt det som finns i teoriboken "Heureka! Fysik 1 och 2 basåret - Teoribok"; dock presenteras det i en annan ordning, vilket innebär att sidhänvisningar och kapitelnummer inte överensstämmer. I boken för basåret ingår dessutom några avsnitt som inte finns i gymnasieböckerna.

Vad gäller övningsboken "Heureka! Fysik 1 och 2 basåret - Övningsbok" så innehåller den många fler uppgifter än vad som finns i gymnasieböckerna. Basårets bok innehåller dessutom fullständiga lösningar till samtliga uppgifter, vilka inte finns i gymnasieböckerna.

Alla hänvisningar till kurslitteraturen i denna kurs kommer att vara till basårets böcker. Du kan (på egen hand) "översätta" hänvisningarna i teoriboken till gymnasiets version genom att exempelvis jämföra med basårets innehållsförteckning på denna sida. Många av övningsuppgifterna kommer däremot att vara sådana som inte finns i gymnasiets böcker.

Övergripande läsanvisning

Följande delar av teoriboken "Heureka! Fysik 1 och 2 basåret" behandlas i kursen:

Delkurs 1

 • Kapitel 1-5
 • Kapitel 8-9
 • Kapitel 10 (utom exempel 7-8 och avsnitt 10.5)
 • Kapitel 11 (utom avsnitt 11.4)

Delkurs 2

 • Kapitel 12-13
 • Avsnitt 14.1-14.9
 • Kapitel 6
 • Kapitel 15 (utom avsnitt 15.9)
 • Avsnitt 16.1-16.6, 16.9, 16.11 och 16.15-16.16

Delkurs 3

 • Kapitel 17
 • Kapitel 19-21
 • Kapitel 22 (utom avsnitt 22.9)
 • Kapitel 23-25

Examination

Delkurser 1-3 examineras med en skriftlig salstentamen i slutet av varje delkurs. För studerande som inte blivit godkända vid ordinarie tentamen erbjuds ytterligare två tentamenstillfällen (omtentamina) för varje delkurs under läsåret.

Delkurs 4 (Laborationer) examineras genom närvaro och aktivt deltagande på laborationerna. Observera att närvaro vid laborationerna är obligatorisk för att erhålla godkänt på delkurs 4.

Se nedan för mer information.

Tentamina

Efter varje delkurs ges en skriftlig tentamen som omfattar 18 poäng samt två omtentamina (per läsår) för dem som inte klarat ordinarie tentamen. Skrivtiden är fem timmar, i regel mellan kl 8.30-13.30, om inte annat anges i tentamensschemat. Observera att ordinarie tentamen för delkurs 2, som går den 21 november, startar 30 minuter tidigare och äger därför rum mellan kl 8.00-13.00.

De skriftliga tentamina prövar både problemlösningsförmågan och begreppsförståelsen i respektive delkurs. Exempel på förra årets tentamen för delkurs 1 (Mekanik) hittar du här. Observera att årets tentamina inte nödvändigtvis kommer att ha samma upplägg som tidigare år. Mer information om det ges i samband med starten av respektive delkurs.

Via länkarna på denna sida hittar du information om vilka regler som gäller för examination vid GU samt datum och plats för tentamina och omtentamina i de olika delkurserna. Sidan uppdateras kontinuerligt, så kontrollera datum och plats regelbundet.

Anmälan

Till samtliga tentamina måste du anmäla dig i god tid före respektive tentamenstillfälle. Detta gäller för varje tentamen och omtentamen som du önskar skriva. Om du inte anmäler dig i tid kan du bli nekad att skriva tentamen. 

Instruktioner för hur du anmäler dig samt information om sista anmälningsdatum för respektive tentamen hittar du på denna sida. Sidan uppdateras kontinuerligt. Observera att det inte är möjligt att anmäla sig efter det sista anmälningsdatum som står på denna sida.

Tillåtna hjälpmedel på tentamen

 • Skrivmateriel (pennor, suddgummi, stift, ...), linjal och gradskiva.
 • Språklexikon (utan egna anteckningar).
 • Chalmersgodkänd miniräknare med tömt minne: Casio FX-82..., Texas TI-30..., Sharp EL-W531... och Sharp EL-531... (se även denna länk). "..." i beteckningarna innebär att alla miniräknare vars modellnamn börjar med de angivna symbolerna är godkända. Du ansvarar själv för att minnet är tömt vid tentamens början.
 • Valfri tabell- och formelsamling för gymnasieskolan. Observera att inga anteckningar får finnas införda utan examinators godkännande (färgade post-it-lappar eller klistermärken utan text är dock tillåtna).
 • Ett formelblad kommer att följa med tentamen, liknande det som funnits tidigare år. Klicka här för att se hur formelbladet ser ut för delkurs 1 (Mekanik). Observera att inga andra formelblad är tillåtna (t.ex. formelblad som använts i kursen tidigare år) och att det inte är tillåtet att ta med något eget formelblad.
 • Skrivpapper tillhandahålls av tentamensvakterna (ni får inte ha med några egna).

Observera att om du inte följer ovanstående regler kan det innebära att du blir misstänkt för fusk, vilket kan medföra att din tentamen inte kommer att rättas.

Laborationer

Den 4/9 kommer ni att bli slumpmässigt indelade i sex laborationsgrupper (1-6). Du kommer att få information om vilken grupp du tillhör via kurshemsidan här på Canvas. I schemat på TimeEdit kan du utläsa när respektive laborationsgrupp 1-6 ska göra laborationerna.

Du ska totalt genomföra sju (7) olika laborationstillfällen under hela kursen. De första tre tillfällena (MB1, MB2 och MB3) äger rum under delkurs 1 och behandlar Mekanik. De andra tre tillfällena (EB0, EB1 och EB2) äger rum under delkurs 2 och behandlar Ellära och Värmelära. Det sista tillfället äger rum under delkurs 3 och behandlar Optik och Vågrörelselära.

Observera att närvaro och aktivt deltagande vid varje laborationstillfälle är obligatoriskt för betyget G på delkurs 4. För vissa laborationer krävs det dessutom att du har genomfört förberedande uppgifter före laborationstillfället, som du ska redovisa i början av laborationen.

Antalet platser vid varje laborationstillfälle är begränsat, så det är viktigt att du håller dig till din laborationsgrupp. Om du inte gör det kan du bli nekad att genomföra laborationen.

Om du vet i förväg att du inte kan delta vid ett visst tillfälle är det tillåtet att byta grupp med en annan student vid det aktuella tillfället. Du ska i så fall ordna bytet själv och skicka ett mejl till kursansvarig (Carlo) för att informera om bytet. Om du får akut förhinder i form av sjukdom eller liknande, kontakta snarast kursansvarig (Carlo).

Betygsgränser

För delkurser 1-3 ges något av betygen Godkänt (G), Väl Godkänt (VG) och Underkänt (U). För betyget G på en delkurs krävs 8,5 poäng på respektive tentamen. För betyget VG på den delkurs krävs 13,5 poäng på respektive tentamen. Det kommer att finnas möjlighet till bonuspoäng på tentamen - mer information om det kommer senare.

För delkurs 4 (Laborationer) ges endast betyget Godkänt (G) eller Underkänt (U). För betyget G krävs närvaro och aktivt deltagande på samtliga sju (7) laborationstillfällen under kursen.

För slutbetyget G på hela kursen krävs minst G på samtliga fyra delkurser. För slutbetyget VG på hela kursen krävs minst G på samtliga fyra delkurser samt minst 40,5 poäng sammanlagt från de tre tentamina för delkurser 1-3.

 

Kurssammanfattning:

Datum Information Sista inlämningsdatum