Kursöversikt

Välkommen till Kvalificerad arbetspraktik med personalvetenskaplig inriktning

Kursen startar den 1 september 2020.

Länk till introduktionen: https://gu-se.zoom.us/j/66879706259?pwd=Z1h1a3FOY01rQnRkWjd2MVFLU3cyUT09

Du behöver registrera dig för att behålla din plats på kursen. Du registrerar dig i Ladok under perioden 24-25/8. Om du inte registrerar dig kan din plats komma att erbjudas någon annan. Instruktioner och mer information hittar du här: http://studentportal.gu.se/e-tjanster/registrering/ 

Klicka på Moduler i vänsterspalten,  i modulen "Innan kursen startar" hittar du all information du behöver för att förbereda dig inför kursstart. Där finns det viktig information och dokument som du behöver i samband med att du letar efter praktikplats. Innan kursen startar ska du och handledaren på praktikplatsen underteckna en överenskommelse. För att göra detta ska du använda dokumentet "Överenskommelse, mall". Denna ska skickas till institutionen (lars.hansen@gu.seantje.olsen@gu.se) senast 19 juni. Det är du själv som ansvarar för att hitta en praktikplats, så det är bra att börja leta så tidigt som möjligt!

Kursen består av en praktikperiod om ca 20 veckor som du tillbringar på en arbetsplats med en utsedd handledare som vägleder dig. Arbetspraktiken görs inom ett företag, en förvaltning, myndighet eller annan organisation i Sverige eller utomlands. Praktiken ska ligga inom personal- och arbetslivsområdet och erbjuda arbetsuppgifter som är av värde både för din studieinriktning och din framtida yrkesverksamhet inom området. 

Kursen vänder sig till dig som har minst 180 hp inklusive ett examensarbete om minst 15 hp inom huvudområdet personalvetenskap eller motsvarande. Dessutom krävs en överenskommelse upprättad mellan företrädare för praktikplatsen och studenten vid ansökningstillfället (senaste datum framgår i ansökningsinformationen).

Kursguide 2020
Kursplan
Litteraturlista 
Schema 

Har du en funktionsnedsättning och behöver pedagogiskt stöd? Via den här länken hittar du information om universitetets stöd till studenter med funktionsnedsättning: https://studentportal.gu.se/handledning-och-stod/funktionsnedsattning

Studievägledning
antje.olsen@gu.se

Utbildningsadministration
För övriga studentrelaterade frågor
student@socav.gu.se

 

Varmt välkommen till kursen!

Kursansvarig: Lars Hansen
E-post:
lars.hansen@gu.se
Telefon:
+46 31-786 3918

Kurssammanfattning:

Datum Information Sista inlämningsdatum