Kursöversikt

Naturvetenskapligt basår, Fysik (NBAF00) HT 20, 15 fup

Fysikkursen på det naturvetenskapliga basåret ges av Institutionen för fysik på Göteborgs Universitet.

Den består av fyra delkurser:

Delkurs

Delkursansvarig Period Tentamen  Första omtentamen Andra omtentamen

1. Mekanik (4,5 fup)

Carlo Ruberto

31 aug - 8 okt

tor 8 okt 

lör 28 nov (obs, ändrat datum!) lör 10 apr

2. Ellära och värmelära (4,5 fup)

Carlo Ruberto 12 okt - 19 nov

tor 19 nov
(genomförs helt och hållet på distans via Canvas)

lör 30 jan lör 24 apr
(obs, ändrat datum)

3. Vågrörelselära och modern fysik (4,5 fup)

Raimund Feifel 23 nov - 11 jan mån 11 jan lör 6 mar lör 17 apr
(obs, ändrat datum)

4. Laborationer
(1,5 fup)

Carlo Ruberto 31 aug - 11 jan Ej tentamen

"fup" = "förutbildningspoäng" (kursen är en förutbildning och ger därför inte högskolepoäng, hp); 30 fup motsvarar heltidsstudier (schemalagt och eget arbete) under en termin om 20 veckor.

Det är i skrivande stund ej bestämt huruvida de kommande tentamina kommer att äga rum som ordinarie salstentamina på Campus eller som distanstentamina på grund av coronapandemin. Beslut om det kommer att tas inför varje tentamenstillfälle och publiceras på denna sida fortlöpande.

Obs: en annan basårskurs i fysik ges under våren 2021. Det finns därför ett antal tentamenstillfällen inlagda för vårens kurs i Ladok (mekanik 5/3, ellära 22/5 och vågrörelse 4/6). De tentamenstillfällen som gäller för höstens kurs är de som står i schemat ovan.  

Kursplan

Den aktuella kursplanen hittar du här.

Schema

Schemat för fysikkursen finns tillgängligt via TimeEdit.

På grund av coronasituationen kommer undervisningen på GU under första delen av HT 20 att äga rum huvudsakligen på distans, se denna sida för information om de generella regler som gäller för studier vid Naturvetenskapliga fakulteten under HT20.

För basåret fysik innebär det att samtliga föreläsningar och räknestugor under delkurser 1 (Mekanik) och 2 (Ellära och värmelära), det vill säga under perioden 31 augusti - 19 november, kommer att äga rum digitalt på distans via videomötestjänsten Zoom här på Canvas. För att kunna använda Zoom behöver du vara registrerad student på GU. Du hittar information om GU:s Zoomtjänst (som inte är den samma som Zooms gratistjänst) på denna sida. Observera att du behöver ha registrerat dig på kursen för att kunna ansluta till föreläsningarna och räknestugorna på Zoom.

Laborationerna, som kräver fysisk närvaro, kommer däremot att äga rum på Campus Chalmers Johanneberg. För att kunna garantera Folkhälsomyndighetens rekommendationer om social distansering kommer antalet studenter vid varje laborationspass att begränsas utifrån respektive laborationslokals storlek och förutsättningar.

För godkänt på delkurs 4 (Laborationer) krävs under HT20 att du genomför en (1) laboration i Mekanik, en (1) laboration i Ellära och en (1) laboration i Vågrörelselära. Det innebär att du ska delta vid ett av de i TimeEdit schemalagda laborationstillfällena under perioden 31 aug - 8 okt, vid ett av de schemalagda laborationstillfällena under perioden 12 okt - 19 nov och vid ett av de schemalagda laborationstillfällena under perioden 23 nov - 11 jan. Laborationstillfällena är angivna i schemat på TimeEdit med texterna "MB", "EB" respektive "Lab" under kolumnen "Typ".  Du ska själv anmäla dig till dessa tre tillfällen genom kurshemsidan på Canvas, som du kommer åt när du registrerat dig på basåret/fysikkursen (se nedan).  VIKTIGT: Anmäl dig till mekaniklaborationen INNAN kursstart (eftersom första tillfället är redan den 3/9). Registreringen sker på kurshemsidan på Canvas under "Personer"  (klicka där på fliken "Grupper").

Besked om huruvida även föreläsningar och räknestugor i delkurs 3 (Vågrörelselära och modern fysik) kommer att bedrivas på distans samt hur laborationerna i delkurs 3 kommer att genomföras kommer att meddelas i början av höstterminen.

Fysikkursens start

Fysikkursen startar måndag den 31 augusti kl 13.15 med kursens första föreläsning. Föreläsningen kommer att äga rum digitalt på distans via Zoom (se informationen ovan).

Du kommer åt länken för att ansluta till föreläsningen via kurshemsidan här på Canvas. Observera att du måste ha registrerat dig på kursen för att kunna komma åt denna länk. Endast registrerade studenter kommer att kunna ansluta till kursens föreläsningar och räknestugor.

Se till att ha tagit del av informationen här på kursöversikten och på kurshemsidan innan den första föreläsningen, så att du kan ställa eventuella frågor om den under den första timmen.

Under den första timmen den 31 augusti (kl 13.15-14.00) kommer en allmän introduktion till kursens upplägg att ges, med möjlighet att ställa frågor.

Under den andra timmen den 31 augusti (kl 14.15-15.00) kommer den första modulen i kursens innehåll att introduceras.

Du hittar en specifik planering över innehållet i varje föreläsning på kurshemsidan, som du kommer åt när du registrerat dig på basåret/fysikkursen (se nedan).

Registrering

Du registrerar dig själv på kursen via Ladok, enligt instruktionerna som du fått i samband med antagningen.

Självregistreringen öppnar måndag 24 augusti. När du registrerat dig på kursen får du tillgång till allt material på kurshemsidan på Canvas. Du kan då också anmäla dig till de två första laborationstillfällena: Mekanik + Ellära (se ovan). Du behöver också ha registrerat dig för att kunna delta i kursens föreläsningar och räknestugor via Zoom.

För att kunna delta i den första föreläsningen den 31 augusti behöver du därför ha registrerat dig senast söndag 30 augusti.

Anmälan till laborationstillfällena sker enligt principen "först till kvarn". Antalet platser till varje laborationspass kommer att vara begränsat på grund av coronasituationen. Det första laborationstillfället äger rum redan under torsdagen i den första veckan (3 september). Vi rekommenderar dig därför att registrera dig på kursen så tidigt som möjligt, så att du får bästa möjligheterna att välja laborationstillfällen som passar dig.

Om du har några frågor kring antagningen och/eller registreringen kan du kontakta studieexpeditionen: Jeanette Montell om det gäller programmet basåret eller studieexpeditionen fysik om det gäller fristående kursen basåret fysik, se nedan för kontaktuppgifter. 

Karta över Chalmersområdet

För att hitta till labblokalerna på Campus Chalmers Johanneberg kan du använda denna interaktiva karta över Chalmersområdet. Använd sökrutan och skriv in salsbeteckning. Det finns också en app som heter "Hitta på Chalmers" som du kan ladda ner till din telefon (hämta från App Store för iOS / Google Play för Android).

Kontaktinformation

Klicka på namnet för att få kontaktinformation om respektive person

Delkursansvariga

Mekanik, Elllära och värmelära samt Laborationer: Carlo Ruberto
Vågrörelselära och modern fysik: Raimund Feifel

Kursassistent - laborationer

Annie Ringwall-Moberg

Kontakta Annie om du har administrativa frågor kring laborationerna, exempelvis:

 • om det dyker upp problem med tilldelning av laborationsgrupp eller byte av laborationstillfälle
 • om du behöver ta igen en laboration som du missat på grund av sjukdom eller annat oförutsett hinder och som du inte kan boka om på egen hand
 • om du behöver få en laboration godkänd, som inte blivit registrerad i Canvas

Lärare

Föreläsningar: Carlo Ruberto och Raimund Feifel

Räknestugor: Fredrik Eriksson, Raimund Feifel, Kristian Gustafsson, Jonatan Holmér, Mathias Hoppe, Leonard Nielsen, Martina Olsson, Petter Rosander, Hans Starnberg, Andréas Sundström, Philippe Tassin, Marcus Tornsö

Laborationer: Andreas Johansson, Annie Ringwall-Moberg, Carl Mikael Frostenson, Emelie Olsson, Johan Eriksson, Christopher Tiburski 

Studievägledare - programmet basåret

Jeanette Montell

Kontakta Jeanette om du har allmänna frågor om programmet basåret. 

Du kan också hitta generell information om programmet basåret på denna sida på Canvas.

Studieexpeditionen Fysik

Kontakta studieexpeditionen på institutionen för fysik om du har frågor som rör specifikt fysikkursen:

studieexpeditionen@physics.gu.se 

https://studentportal.gu.se/minastudier/fysik

Kurslitteratur

All nedanstående kurslitteratur finns att köpa på Chalmers bokhandel STORE i Chalmers Kårhus, Sven Hultins gata 4 samt i sedvanliga internetbokhandlare.

Se till att ha införskaffat kurslitteraturen före kursstarten så att du kan börja arbeta med den direkt efter första föreläsningen.

Teoribok (innehåller även vissa övningsuppgifter):

 • "Heureka! Fysik 1 och 2 basåret - Teoribok" av Rune Alphonce, Lars Bergström, Per Gunnvald, Jenny Ivarsson, Erik Johansson och Roy Nilsson. Natur och Kultur (2016). ISBN 9789127447103.

Övningsböcker:

 • "Heureka! Fysik 1 och 2 basåret - Övningsbok" av Rune Alphonce, Lars Bergström, Per Gunnvald, Erik Johansson och Roy Nilsson. Natur och Kultur (2016). ISBN 9789127447110.

Huvuddelen av de rekommenderade övningsuppgifterna kommer att tas från denna bok och från teoriboken. Boken innehåller fullständiga lösningar till samtliga uppgifter.

 • "Fysik 1000 övningsuppgifter" (7:e upplagan) av Per Uno Ekholm, Lars Fraenkel, Sven Hörbeck och Christer Schale. Konvergenta HB (2013). ISBN 9789197370875.

Denna bok utgör ett komplement till Heurekas övningsbok. En del av de rekommenderade övningsuppgifterna kommer att tas från denna bok. Boken är dessutom lämplig för att kunna öva på fler övningsuppgifter, både av enklare och svårare karaktär, exempelvis för repetition eller för extra träning i problemlösning. Boken innehåller fullständiga lösningar till samtliga uppgifter.

Formel- och tabellsamling

Valfri formel- och tabellsamling för gymnasiet är tillåtet hjälpmedel på kursens tentamina och kan vara ett stöd vid problemlösning.

Det finns olika formel- och tabellsamlingar på marknaden och du kan använda den som du tycker passar dig bäst. Ett förslag är:

 • "Formler och tabeller" av Rune Alphonce m.fl. Natur och Kultur. Andra upplagan: ISBN 9789127422452. Tredje upplagan: ISBN 9789127457201.

Angående andra versioner av Heureka!-böckerna

I serien Heureka! finns även de separata böckerna "Heureka! Fysik 1" och "Heureka! Fysik 2" för gymnasieskolan. Innehållet i dessa är likt det som finns i teoriboken "Heureka! Fysik 1 och 2 basåret - Teoribok"; dock presenteras det i en annan ordning, vilket innebär att sidhänvisningar och kapitelnummer inte överensstämmer. I boken för basåret ingår dessutom några avsnitt som inte finns i gymnasieböckerna.

Vad gäller övningsboken "Heureka! Fysik 1 och 2 basåret - Övningsbok" så innehåller den många fler uppgifter än vad som finns i gymnasieböckerna. Basårets bok innehåller dessutom fullständiga lösningar till samtliga uppgifter, vilka inte finns i gymnasieböckerna.

Alla hänvisningar till kurslitteraturen i denna kurs kommer att vara till basårets böcker. Du kan (på egen hand) "översätta" hänvisningarna i teoriboken till gymnasiets version genom att exempelvis jämföra med basårets innehållsförteckning på denna sida. Många av övningsuppgifterna kommer däremot att vara sådana som inte finns i gymnasiets böcker.

Övergripande läsanvisning

Följande delar av teoriboken "Heureka! Fysik 1 och 2 basåret" behandlas i kursen:

Delkurs 1

 • Kapitel 1-5
 • Kapitel 8-9
 • Kapitel 10 (utom exempel 7-8 och avsnitt 10.5)
 • Kapitel 11 (utom avsnitt 11.4)

Delkurs 2

 • Kapitel 12-13
 • Avsnitt 14.1-14.9
 • Kapitel 6
 • Kapitel 15 (utom avsnitt 15.9)
 • Avsnitt 16.1-16.6, 16.9, 16.11 och 16.15-16.16

Delkurs 3

 • Kapitel 17
 • Kapitel 19-21
 • Kapitel 22 (utom avsnitt 22.9)
 • Kapitel 23-25

Examination

Delkurser 1-3 examineras med en skriftlig tentamen i slutet av varje delkurs. För studerande som inte blivit godkända vid ordinarie tentamen erbjuds ytterligare två tentamenstillfällen (omtentamina) för varje delkurs under läsåret.

Tentamina under läsåret 20/21 kommer, på grund av coronapandemin, att äga rum som en blandning av salstentamina och distanstentamina. Beslut om hur varje tentamen kommer att genomföras kommer att tas successivt under läsåret, utifrån hur coronasituationen utvecklas. Information om varje specifik tentamen kommer att skrivas under rubriken "Tentamina" här nedan inför respektive tentamenstillfälle.

Delkurs 4 (Laborationer) examineras genom närvaro och aktivt deltagande på laborationerna. Observera att närvaro vid laborationerna är obligatorisk för att erhålla godkänt på delkurs 4. Se nedan under rubriken "Laborationer" för mer information.

Tentamina

Efter varje delkurs ges en skriftlig tentamen samt två omtentamina (per läsår) för dem som inte klarat ordinarie tentamen. 

Observera att endast tre tentamenstillfällen per delkurs finns inplanerade under läsåret 20/21. Om du efter dessa tre tillfällen skulle behöva skriva ytterligare omtentamina hänvisas du till nästa gång kursen ges, det vill säga HT 21.

denna sida hittar du allmän information om vilka regler som gäller för examination vid GU. Datum för delkursernas tentamina och omtentamina publiceras längst upp här på Kursöversikten,  på programmet basårets hemsida samt på institutionen för fysiks tentamensschema

De skriftliga tentamina prövar både problemlösningsförmågan och begreppsförståelsen i respektive delkurs. Förra årets ordinarie tentamen i delkurs 1 (Mekanik) hittar du här. Förra årets ordinarie tentamen i delkurs 2 (Ellära och värmelära) hittar du här.

Observera att årets tentamina inte nödvändigtvis kommer att ha samma upplägg som tidigare år, i synnerhet om de kommer att genomföras som hemtentamina. Upplägget kan också komma att se olika ut vid olika tentamenstillfällen, på grund av osäkerheten i hur coronasituationen kommer att utvecklas under läsåret. Information om hur varje tentamen kommer att se ut kommer att ges fortlöpande under läsåret här nedan inför respektive tentamenstillfälle.

Upplägg, tillåtna hjälpmedel och instruktioner för anmälan till ordinarie tentamen i Ellära 19/11 och till första omtentamen i Mekanik 28/11:

Dessa tentamina kommer att genomföras i två delar som äger rum samma dag (torsdag den 19 november för Ellära och lördag 28 november för Mekanik).

OBSERVERA ATT PGA NUVARANDE CORONARESTRIKTIONER KOMMER BÅDE DEL 1 OCH DEL 2 ATT GENOMFÖRAS SOM HEMTENTAMEN PÅ DISTANS VIA CANVAS! SE INFORMATIONEN PÅ KURSHEMSIDANS ANSLAG!

Del 1: information och instruktioner

Del 1 genomförs som en skriftlig salstentamen (papperstentamen) i GU:s skrivsal på Viktoriagatan 30 i Göteborg. Inga egna hjälpmedel (t.ex. miniräknare eller egen tabell- och formelsamling) är tillåtna på del 1 (dock är skrivmateriel, det vill säga pennor, stift, suddgummi, tippex, linjal, gradskiva och vinkelhake tillåtet).

Formelblad kommer att följa med tentamen (du får dem tillsammans med tentamenstesen i skrivsalen): ett formelblad som täcker innehållet i Mekanik (du hittar det genom att klicka här) och/eller ett formelblad som täcker innehållet i Ellära och värmelära (du hittar det genom att klicka här). Endast formelbladet i Mekanik ingår i tentamen i Mekanik. Båda formelbladen ingår i tentamen i Ellära. Observera att du ska inte ta med dessa formelblad till skrivsalen; du kommer att få dem tillsammans med tentamen i skrivsalen.

Del 1 ger maximalt 12 poäng och kommer att bestå av:

 • Åtta flervalsfrågor som inte kräver redovisning och som testar huvudsakligen begreppsförståelsen. Varje fråga ger 0 poäng vid felaktigt svar och 1 poäng vid korrekt svar. Halva poäng delas inte ut.
 • Fyra problemlösningsuppgifter som kräver beräkningar och korta men fullständiga redovisningar. Varje uppgift ger 1 poäng vid korrekt lösning och korrekt svar. Lösningar som har en korrekt fysikalisk ansats, men som innehåller mindre beräkningsfel, avrundningsfel eller enhetsfel ger 0,5 poäng. Felaktiga, otydliga eller ofullständiga lösningar kan ge 0 poäng, även om beräkningarna och svaret är korrekta. 

Du hittar ett exempel på hur del 1 kan se ut genom att klicka här (exemplet är för delkursen i Mekanik, men upplägget kommer att vara identiskt för Ellära). Anvisningarna som står i detta exempel är samma anvisningar som kommer att gälla den 19/11 och den 28/11. Exempel på hur godkända redovisningar till del 1 kan se ut hittar du här.  

Skrivtiden för del 1 är tre timmar.

För att kunna genomföra del 1 måste du ha anmält dig till tentamen på Ladok senast 11 dagar före tentamensdatumet enligt instruktionerna nedan. Om du inte anmäler dig kommer du att bli nekad att skriva tentamen. Det är inte möjligt att anmäla sig efter det sista anmälningsdatumet.

Om du behöver skriva anpassad tentamen (t.ex. om du har behov av extra tid, eget rum, etc.) måste du kontakta studieexpeditionen fysik (studieexpeditionen@physics.gu.se) senast fyra veckor före tentamensdatumet. Du ska också anmäla dig i Ladok enligt instruktionerna nedan.

För ordinarie tentamen i Ellära 19/11:

Om ditt sista efternamn börjar på bokstaven N-Ö ska du anmäla dig till det tentamenstillfälle som går på förmiddagen den 19/11 (kl 8.30-11.30). 

Om ditt sista efternamn börjar på bokstaven A-M eller om du ska skriva anpassad tentamen (oavsett efternamn) ska du anmäla dig till det tentamenstillfälle som går på eftermiddagen den 19/11 (kl 13.30-16.30).

OBS, det är viktigt att du går till skrivsalen på Viktoriagatan 30 vid den tiden som du anmält dig. Om du går till fel tid kommer du att bli nekad att skriva tentamen. 

Anmälan till ordinarie tentamen i Ellära 19/11 stänger söndag 8/11.

OBS! Om du anmält dig till denna tentamen före den 27 oktober kan det vara så att din tidigare anmälan har tagits bort i samband med att ovanstående två grupper skapades. Gå därför in igen i Ladok och kontrollera att du är anmäld och till rätt grupp!

För första omtentamen i Mekanik 28/11:

Endast ett tentamenstillfälle finns för omtentamen: du skriver del 1 på förmiddagen den 28/11 kl 8.30-11.30. Du anmäler dig till det tillfället, oavsett efternamn.

Anmälan till första omtentamen i Mekanik 28/11 stänger tisdag 17/11.

Förhållningsregler vid skrivsalen på Viktoriagatan 30:

 • ID kontroll och anmälningskontroll kommer ske vid insläpp, notera att du måste visa hela ansiktet vid en ID-kontroll.
 • Entrédörren och dörren in till salen öppnas samtidigt och ingen tillåts vänta i entré
 • Ni kommer släppas in i huset en åt gång, det kommer därför bildas kö med avstånd utanför.
 • Insläppningsprocessen kommer att ta tid så det är viktigt att komma i god tid innan tentamen startar, helst 45 minuter innan. Om du kommer nära inpå tentamens starttid finns risk att du inte är klar att börja skriva vid starttiden. Ingen kompensationstid tilldelas vid en sådan situation. 
 • Din skrivplats måste vara så tom som möjligt, därför kommer inga personliga tillbehör (som till exempel ett pennskrin) tillåtas vid skrivplatsen. Ditt ID-kort måste ligga på bordet under hela skrivtiden.
 • Du får ha med dig dryck i flaska/flaskor, och oförpackad frukt eller typ smörgås. Ingen förpackad mat av något slag får finnas på bänkytan. Om du har förpackad frukt/smörgås med dig så måste du packa upp den och lämna förpackningen i din väska eller slänga den innan du går till din skrivplats.
 • Du ska lämna alla dina övriga tillhörigheter (väska, ytterkläder, mobiltelefon, plånbok, etc) vid anvisad plats i skrivsalen. Obs att du inte får ta med din mobiltelefon till din skrivplats.
 • Inlämning kommer att ske vid särskilda platser i skrivsalen där även ditt kommer att kontrolleras.
 • När du har lämnat in är det viktigt att så fort som möjligt lämna både skrivsalen och huset. Inget uppehållande i entrén kommer att tillåtas.
 • Tänka på att hålla avstånd till andra, både studenter och skrivningsvakter
 • Tillhör du en riskgrupp enligt Socialstyrelsens definition ska du kontakta kursansvarig institution för att erbjudas tentamen på annat sätt.
 • Viktigt! Har du några sjukdomssymtom så ska du stanna hemma.

Del 2: information och instruktioner

Del 2 genomförs som en hemtentamen på distans via Canvas. Del 2 ger maximalt 6 poäng och kommer att bestå av två problemlösningsuppgifter av mer omfattande karaktär, som kräver beräkningar samt fullständiga redovisningar och förklaringar. Varje uppgift i del 2 ger maximalt 3 poäng. För fullständiga poäng krävs att du i lösningen skriver förklaringar i textform kring hur du gått tillväga för att lösa uppgiften. Du ska formulera alla förklaringar med egna ord. Alla hjälpmedel är tillåtna på del 2, utom samarbete med andra personer. Plagiatkontroll kommer att genomföras på del 2 och det är därför viktigt att du ger fullständiga förklaringar samt att du formulerar alla dina förklaringar med dina egna ord. Mer detaljerad information kring hur du ska redovisa och lämna in lösningarna till del 2 hittar du i detta dokument.

Du hittar ett exempel på hur del 2 kan se ut genom att klicka här (exemplet är för delkursen i Mekanik, men upplägget kommer att vara identiskt för Ellära). Anvisningarna som står i detta exempel är samma anvisningar som kommer att gälla den 19/11 och den 28/11. Exempel på hur godkända redovisningar kan se ut för del 2 hittar du här: uppgift 1 respektive uppgift 2. Exempel på hur icke-godkända redovisningar kan se ut hittar du här: uppgift 1 (endast beräkningar utan förklarande text; uppgiften tolkas inte; lösningsstrategin beskrivs inte) respektive uppgift 2 (alla samband och formler förklaras/motiveras inte; inga figurer; alla beteckningar definieras inte; uppgiften tolkas inte). 

För att kunna genomföra del 2 måste du ha tillgång till kursens Canvasrum (kurshemsidan). Meddela studieexpeditionen på fysik (studieexpeditionen@physics.gu.se) och kursansvarig (carlo.ruberto@physics.gu.se) snarast om du inte har tillgång till kursens Canvasrum.

Skrivtiden för del 2 är tre timmar.

För ordinarie tentamen i Ellära 19/11:

Du genomför del 2 vid följande tider:

 • Om ditt sista efternamn börjar på bokstaven N-Ö skriver du del 2 på eftermiddagen den 19/11, kl 14.00-17.00.
 • Om ditt sista efternamn börjar på bokstaven A-M eller om du ska skriva anpassad tentamen (oavsett efternamn) skriver du del 2 på förmiddagen den 19/11, kl 8.00-11.00.

Observera att tiderna inte är identiska med tiderna för salstentamen.

För första omtentamen i Mekanik 28/11:

Du genomför del 2 på eftermiddagen den 28/11, kl 14.00-17.00.

Du ska inte anmäla dig till tentamens del 2 i Ladok.

Uppgifterna kommer att publiceras på Canvas vid tentamenstidens start (kl 8.00 för förmiddagspasset och kl 14.00 för eftermiddagspasset). Du löser därefter uppgifterna på sedvanligt sätt, egenhändigt med papper och penna. OBS, digitala redovisningar, t.ex. skrivna i Word, är inte tillåtna och kommer att ge noll poäng. Vid skrivtidens slut för du över dina lösningar som inskannade/fotograferade kopior till ett enda pdf- eller word-dokument. För att föra över dina lösningar till pdf-format rekommenderas en dokumentskanningsapp i mobiltelefonen, exempelvis CamScanner eller Genius skanning/GeniusScan. För att hinna överföra lösningarna till pdf-/word-dokument får du 15 minuter extra tid efter tentamenstidens slut. Mer information om hur du skriver och lämnar in dina lösningar i del 2 hittar du i detta dokument

Hela tentamen ger maximalt 18 poäng. För betyget godkänt (G) krävs minst 8,5 poäng. För betyget väl godkänt (VG) krävs minst 13,5 poäng.

Observera att del 1 och del 2 utgör en enda tentamen. Det är alltså inte möjligt att kombinera resultatet från en del av tentamen den 8/10 med resultatet från en annan del av en senare tentamen.

Anmälan

Till samtliga tentamina måste du anmäla dig via Ladok före ett visst datum. Detta gäller för varje tentamen och omtentamen som du önskar skriva. Om du inte anmäler dig i tid kommer du att bli nekad att skriva tentamen. 

Instruktioner för hur du anmäler dig till ordinarie tentamen i Ellära den 19 november och till första omtentamen i Mekanik den 28 november hittar du här ovan. Sista anmälningsdatum i Ladok är 11 dagar före tentamensdatumet (för Elläran söndag 8/11 och för Mekaniken tisdag 17/11). Om du behöver skriva anpassad tentamen (t.ex. om du har behov av extra tid, eget rum, etc.) ska du kontakta studieexpeditionen senast fyra veckor före tentamensdatumet och anmäla dig via Ladok. Se informationen ovan för mer detaljer.

OBS! Om du anmält dig till ordinarie tentamen i Ellära före den 27 oktober kan det vara så att din tidigare anmälan har tagits bort i samband med att ovanstående två grupper skapades. Gå därför in igen i Ladok och kontrollera att du är anmäld och till rätt grupp!

Tillåtna hjälpmedel på tentamen

På grund av den föränderliga coronasituationen kan tentamens upplägg och listan över tillåtna hjälpmedel komma att behöva förändras under läsåret, beroende på huruvida varje specifik tentamen kan genomföras som en salstentamen eller som en distanstentamen.

Följande hjälpmedel är tillåtna under ordinarie tentamen i Ellära den 19 november och under första omtentamen i Mekanik den 28 november:

Under tentamens del 1 (salstentamen i GU:s skrivsal på Viktoriagatan 30):

 • Inga egna hjälpmedel (t.ex. miniräknare eller egen tabell- och formelsamling) är tillåtna på del 1. Skrivmateriel (pennor, stift, suddgummi, tippex, linjal, gradskiva och vinkelhake) är tillåtet.
 • Formelblad kommer att följa med tentamen (du får dem tillsammans med tentamenstesen i skrivsalen): ett formelblad som täcker innehållet i Mekanik (du hittar det genom att klicka här) och/eller ett formelblad som täcker innehållet i Ellära och värmelära (du hittar det genom att klicka här). Endast formelbladet i Mekanik ingår i tentamen i Mekanik. Båda formelbladen ingår i tentamen i Ellära. Observera att du ska inte ta med dessa formelblad till skrivsalen; du kommer att få dem tillsammans med tentamen i skrivsalen.

Under tentamens del 2 (hemtentamen):

 • Alla hjälpmedel är tillåtna, utom samarbete med andra personer
 • Plagiatkontroll kommer att genomföras på denna del

Observera att om du inte följer ovanstående regler kan det innebära att du blir misstänkt för försök till vilseledande i samband med examination, vilket kan medföra att din tentamen inte kommer att rättas.

Laborationer

På grund av Coronapandemin kommer antalet studenter som samtidigt får vistas i laborationslokalerna i år att vara begränsat. Det innebär att du i år ska närvara vid endast tre (3) olika laborationstillfällen under hela kursen.  Det första tillfället äger rum under delkurs 1 och behandlar Mekanik. Det andra tillfället äger rum under delkurs 2 och behandlar Ellära. Det tredje tillfället äger rum under delkurs 3 och behandlar Vägrörelselära.

Närvaro och aktivt deltagande vid alla tre laborationstillfällen är obligatoriskt för betyget G på delkurs 4. För vissa laborationer krävs det dessutom att du har genomfört förberedande uppgifter före laborationstillfället, som du ska redovisa i början av laborationen. Information om det framgår av laborationsinstruktionerna, som du själv laddar ner från kurshemsidan och skriver ut före laborationstillfället.

I schemat på TimeEdit (se ovan) ser du vilka tider som finns tillgängliga för att genomföra de olika laborationerna. Laborationstillfällena är angivna med texterna "MB", "EB" respektive "Lab" under kolumnen "Typ". Du ska själv välja en av dessa tider för varje laboration (det vill säga en tid för laborationen i Mekanik, en tid för laborationen i Ellära och en tid för laborationen i Vågrörelselära). Du gör det via kurshemsidan på Canvas. För att kunna göra det måste du vara registrerad på kursen.

Anmälan till laborationerna kommer att ske enligt principen "först till kvarn". Det första laborationstillfället äger rum redan under torsdagen i den första veckan (3 september). Vi rekommenderar dig därför att registrera dig på kursen så tidigt som möjligt, så att du får bästa möjligheterna att välja laborationstillfällen som passar dig.

Eftersom antalet platser vid varje laborationstillfälle kommer att vara begränsat så det är viktigt att du håller dig till de laborationstillfällena som du valt. Om du inte gör det kan du bli nekad att genomföra laborationen.

Om du skulle få förhinder att delta vid något eller några av de tillfällen som du valt gör följande:

 1. Om möjligt, försök att byta tillfällen genom att själv ändra ditt val på kurshemsidan. Du kan göra detta även efter laborationstillfället, till exempel om du blivit sjuk och behöver hitta ett nytt tillfälle.
 2. Om alla andra tillfällen är fullbokade, försök att på egen hand hitta en kurskamrat som du kan byta tillfälle med och ändra det därefter själva på kurshemsidan.
 3. Om inget av ovanstående fungerar, kontakta kursassistenten Annie Ringwall-Moberg.

Observera att du själv ansvarar för att i god tid boka in dig på laborationstillfällena.

Betygsgränser

För delkurser 1-3 ges något av betygen Godkänt (G), Väl Godkänt (VG) och Underkänt (U). Varje tentamen ger maximalt 18 poäng. För betyget G på en delkurs krävs 8,5 poäng på respektive tentamen. För betyget VG på en delkurs krävs 13,5 poäng på respektive tentamen.

Det kommer att finnas möjlighet till bonuspoäng på tentamen genom att genomföra quiz under delkursernas gång - mer information om det hittar du på kurshemsidan. Observera att eventuella bonuspoäng från tidigare år får inte tillgodoräknas på årets tentamina.

Observera att delkurser 1-3 ska enligt kursplanen examineras genom tentamen. Det finns därför ingen möjlighet att komplettera tentamensresultat på andra sätt, exempelvis genom kompletterande uppgifter eller muntliga samtal.

För delkurs 4 (Laborationer) ges endast betyget Godkänt (G) eller Underkänt (U). För betyget G krävs närvaro och aktivt deltagande på samtliga tre (3) laborationstillfällen under kursen.

För slutbetyget G på hela kursen krävs minst G på samtliga fyra delkurser. För slutbetyget VG på hela kursen krävs minst G på samtliga fyra delkurser samt minst 40,5 poäng sammanlagt från de tre tentamina för delkurser 1-3.