Kursöversikt

Välkommen till uppdragsutbildningen i stomiterapi!

ET kopia.jpg

Kursen pågår: v 35 2021 - v 22 2022

Kursansvarig: Eva Carlsson
Examinator: Eva Carlsson
Utbildningsadministratör: Cecilia Ohlsson

Anmälan till uppdragsutbildning: Sista anmälningsdag är passerad. Kursen är full.

 

Förkunskapskrav: För tillträde till kursen krävs grundläggande behörighet för högskolestudier samt yrkesexamen på högskolenivå om 180 högskolepoäng inom något av hälsovetenskapens huvudområde eller motsvarande.
Deltagare i kursen rekommenderas att uppfylla förkunskapskravet.

Max antal sökande: 24. Verksamma inom svensk sjukvård prioriteras för att gå kursen. I andra hand kan deltagare verksamma i andra nordiska länder ges plats.

Kurskostnad:  32000 kr/deltagare, (exkl moms). Kostnaden kan bli lägre om det är fler än 24 som anmäler sig. 

Kursintroduktion: 

Studiedagar dagarna är preliminära

Schema

Schemat är preliminärt fram till två veckor innan kursstart. 

Schema

Studiedagar information om innehåll


Kursplan och litteraturlista

Kursplan är det fastställda dokumentet kring kursens upplägg och innehåll, bl.a. förkunskapskrav och lärandemål.  
l litteraturlistan hittar du litteratur och övriga referenser som gäller för kursen. Mycket litteratur finns att låna på universitetsbiblioteket Länkar till en externa sida.med ditt GU-kort.

Kursplan
Litteraturlista

Studiehandledning

I studiehandledningen hittar du fördjupad information om kursens moment och innehåll. Studiehandledningen är preliminär fram till två veckor innan kursstart.

Studiehandledning

Information om Covid-19

Vi har alla ett fortsatt ansvar att försöka minska smittspridningen av Covid-19 i samhället.
Håll dig uppdaterad kring vad som gäller för dig som student på Sahlgrenska akademins sida i Studentportalen.

SA:s information om Covid-19Länkar till en externa sida.

Mina studier på Studentportalen

Via Mina studier på Studentportalen hittar du blanketter, kartor, kontaktuppgifter m.m. som gäller för institutionen. På Studentportalen kan du också klicka dig vidare till mer allmän information om dina studier, t.ex. information om studiemedel och hur du söker examen.

Mina studier på StudentportalenLänkar till en externa sida.

Kurssammanfattning:

Datum Information Sista inlämningsdatum