Kursöversikt

Välkommen till uppdragsutbildningen stomiterapi!

 

Kursen pågår: v 35 2021 - v 22 2022

Kursansvarig: Eva Carlsson
Examinator: Eva Carlsson
Utbildningsadministratör: Cecilia Ohlsson

Anmälan till uppdragsutbildning: Anmälningsblankett laddar du ner via institutionens webbsida. för uppdragsutbildningar. Vänligen ta noga del av informationen på blanketten samt notera de bilagor som ska medsändas anmälan. Sista anmälningsdag: 1 juni 2021

Verksamma inom svensk sjukvård prioriteras för att gå kursen. I andra hand kan deltagare verksamma i andra nordiska länder ges plats.

 

Förkunskapskrav: För tillträde till kursen krävs grundläggande behörighet för högskolestudier samt yrkesexamen på högskolenivå om 180 högskolepoäng inom något av hälsovetenskapens huvudområde eller motsvarande.
Deltagare i kursen rekommenderas att uppfylla förkunskapskravet.

Max antal sökande: 24. Verksamma inom svensk sjukvård prioriteras för att gå kursen. I andra hand kan deltagare verksamma i andra nordiska länder ges plats.

Kurskostnad:  32000 kr/deltagare, (exkl moms). Kostnaden kan bli lägre om det är fler än 24 som anmäler sig. 

Kursintroduktion: 

Studiedagar dagarna är preliminära


Kursplan och litteraturlista

Kursplan är det fastställda dokumentet kring kursens upplägg och innehåll, bl.a. förkunskapskrav och lärandemål.  
l litteraturlistan hittar du litteratur och övriga referenser som gäller för kursen. Mycket litteratur finns att låna på universitetsbiblioteket Länkar till en externa sida.med ditt GU-kort.

Kursplan
Litteraturlista

Studiehandledning

I studiehandledningen hittar du fördjupad information om kursens moment och innehåll. Studiehandledningen är preliminär fram till två veckor innan kursstart.

Studiehandledning

 

Kurssammanfattning:

Datum Information Sista inlämningsdatum