Kursöversikt

Välkommen till Psykologprogrammet vid Göteborgs universitet!

Nedan finner du länkar till respektive termins kurser samt registreringsdatum till kurserna. Registreringen gör du i Ladok, du kan logga in i Ladok via studentportalen här. Under moduler hittar du aktuell information för respektive termin. 

Övergripande information om programmet hittar du här: Övergripande information

 

VT2024 HT2023

Termin 1 (PPVT24)

Aktuell information för denna termin hittar du under moduler.

 

PM1621 Introduktion till psykologiämnet och psykologyrket

Registreringsperiod: 8 januari - 15 januari 2024

PM1622 Utvecklingspsykologi

Registreringsperiod: 12 februari  - 26 februari 2024

Termin 1 (PPHT23)

Aktuell information för denna termin hittar du under moduler.

 

PM1621 Introduktion till psykologiämnet och psykologyrket

Registreringsperiod: 21 augusti - 28 augusti 2023

PM1622 Utvecklingspsykologi

Registreringsperiod: 25 september - 09 oktober 2023

Termin 2 (PPHT23)

Aktuell information för denna termin hittar du under moduler.

 

PM1323 Psykologi som vetenskap

Registreringsperiod: 8 januari - 22 januari 2024

PM1624 Socialpsykologi

Registreringsperiod: 12 februari  - 26 februari 2024

PM1625 Gruppsykologi

Registreringsperiod: 18 mars - 1 april 2024

Termin 2 (PPVT23)

Aktuell information för denna termin hittar du under moduler.

 

PM1323 Psykologi som vetenskap

Registreringsperiod: 21 augusti - 4 september 2023

PM1624 Socialpsykologi

Registreringsperiod: 25 september - 09 oktober 2023

PM1625 Gruppsykologi

Registreringsperiod: 30 oktober- 13 november 2023

Termin 3 (PPVT23)

Aktuell information för denna termin hittar du under moduler.

 

PM1627 Människan som samhällsvarelse

Registreringsperiod: 8 januari - 22 januari 2024

PM1626 Etnisk mångfald och psykologprofessionen

Registreringsperiod: 12 februari  - 26 februari 2024

PM1628 Kognitiv psykologi

Registreringsperiod: 18 mars - 1 april 2024

Termin 3 (PPHT22)

Aktuell information för denna termin hittar du under moduler.

 

PM1627 Människan som samhällsvarelse

Registreringsperiod: 21 augusti - 4 september 2023

PM1626 Etnisk mångfald och psykologprofessionen

Registreringsperiod: 25 september - 09 oktober 2023

PM1628 Kognitiv psykologi

Registreringsperiod: 30 oktober- 13 november 2023

Termin 4 (PPHT22)

Aktuell information för denna termin hittar du under moduler.

 

PM1629 Biologisk psykologi 

Registreringsperiod: 8 januari - 22 januari 2024

PM1630 Personlighetspsykologi

Registreringsperiod: 18 mars - 1 april 2024

Termin 4 (PPVT22)

Aktuell information för denna termin hittar du under moduler.

 

PM1629 Biologisk psykologi

Registreringsperiod: 21 augusti - 4 september 2023

PM1630 Personlighetspsykologi

Registreringsperiod: 30 oktober- 13 november 2023

Termin 5 (PPVT22)

Aktuell information för denna termin hittar du under Termin 5.

 

PM1332 Behandlingsforskning och testmetodik 

Registreringsperiod: 8 januari - 22 januari 2024

PM1632 Psykisk hälsa 

Registreringsperiod: 12 februari  - 26 februari 2024

Termin 5 (PPHT21)

Aktuell information för denna termin hittar du under Termin 5.

 

PM1332 Behandlingsforskning och testmetodik

Registreringsperiod: 21 augusti - 4 september 2023

PM1632 Psykisk hälsa 

Registreringsperiod: 25 september - 09 oktober 2023

Termin 6 (PPHT21)

Aktuell information för denna termin hittar du under Termin 6.

 

PM1633 Juridik och etik

Registreringsperiod: 8 januari - 22 januari 2024

PM1644 Verksamhetsförlagd utbildning 

Registreringsperiod: 29 januari - 12 februari 2024

Termin 6 (PPVT21)

Aktuell information för denna termin hittar du under Termin 6.

 

PM1633 Juridik och etik

Registreringsperiod: 21 augusti - 4 september 2023

PM1644 Verksamhetsförlagd utbildning

Registreringsperiod: 11 september - 25 september 2023

Termin 7 (PPVT21)

Aktuell information för denna termin hittar du under moduler.

 

PM2635 Utredning och psykologisk behandling av individer I

Registreringsperiod: 8 januari - 15 januari 2024

Termin 7 (PPHT20)

Aktuell information för denna termin hittar du under moduler.

 

PM2635 Utredning och psykologisk behandling av individer I

Registreringsperiod: 21 augusti - 4 september 2023

Termin 8 (PPHT20)

Aktuell information för denna termin hittar du under moduler.

 

PM2636 Arbets- och organisationspsykologi 

Registreringsperiod: 8 januari - 22 januari 2024

PM2637 Utredning och psykologisk behandling av individer II

Registreringsperiod: 8 januari - 15 januari 2024

Termin 8 (PPVT20)

Aktuell information för denna termin hittar du under moduler.

 

PM2636 Arbets- och organisationspsykologi

Registreringsperiod: 21 augusti - 4 september 2023

PM2637 Utredning och psykologisk behandling av individer II

Registreringsperiod: 21 augusti - 4 september 2023

Termin 9 (PPVT20)

Aktuell information för denna termin hittar du under moduler.

 

PM2638 Psykologisk behandling i grupp 

Registreringsperiod: 8 januari - 22 januari 2024

PM2639 Konsultation och handledning

Registreringsperiod: 29 januari - 12 februari 2024

PM2640 Utredning och psykologisk behandling av individer III

Registreringsperiod: 8 januari - 15 januari 2024

PM2341 Metoder för psykologisk forskning

Registreringsperiod: 26 februari- 11 mars 2024

Termin 9 (PPHT19)

Aktuell information för denna termin hittar du under moduler.

 

PM2638 Psykologisk behandling i grupp

Registreringsperiod: 21 augusti - 4 september 2023

PM2639 Konsultation och handledning

Registreringsperiod: 11 september - 25 september 2023

PM2640 Utredning och psykologisk behandling av individer III

Registreringsperiod: 21 augusti - 4 september 2023

PM2341 Metoder för psykologisk forskning

Registreringsperiod: 9 oktober- 23 oktober 2023

Termin 10 (PPHT19)

Aktuell information för denna termin hittar du under moduler.

 

PM2542 Examensarbete

Registreringsperiod: 8 januari - 22 januari 2024  

Termin 10 (PPVT19)

Aktuell information för denna termin hittar du under moduler.

 

PM2542 Examensarbete

Registreringsperiod: 21 augusti - 4 september 2023

 

Kurssammanfattning:

Datum Information Sista inlämningsdatum