Kursöversikt

Naturvetenskapligt basår, Fysik (NBAF00) HT 21, 15 fup

Fysikkursen på det naturvetenskapliga basåret ges av Institutionen för fysikGöteborgs Universitet.

Den består av fyra delkurser:

Delkurs

Delkursansvarig Period Tentamen

Första omtentamen

Andra omtentamen

1. Mekanik (4,5 fup)

Carlo Ruberto

30 aug - 13 okt

onsdag 13 oktober
kl 12.30-17.30 

lördag 11 december lördag 9 april 2022 (preliminärt)

2. Ellära och värmelära (4,5 fup)

Daniel Midtvedt/Jakob Welander 14 okt - 24 nov

onsdag 24 november
kl 10.00-15.00

lördag 29 januari 2022 lördag 23 april 2022 (preliminärt)

3. Vågrörelselära och modern fysik (4,5 fup)

Raimund Feifel 25 nov - 11 jan tisdag 11 januari 2022 lördag 5 mars 2022 (preliminärt) lördag 4 juni 2022 (preliminärt)

4. Laborationer
(1,5 fup)

Carlo Ruberto 30 aug - 11 jan Ej tentamen

"fup" = "förutbildningspoäng" (kursen är en förutbildning och ger därför inte högskolepoäng, hp); 30 fup motsvarar heltidsstudier (schemalagt och eget arbete) under en termin om 20 veckor. 

Ordinarie tentamenstid är kl 8.30-13.30 (fem timmar), om inte annat anges.

Du hittar allmän information om studier på Göteborgs Universitet på GU:s studentportal. Information om studiemiljö och dina rättigheter och skyldigheter som student vid Göteborgs universitet hittar du på denna sida. Om du har rätt till särskilt stöd på grund av en funktionsnedsättning, kontakta samordnarna för särskilt pedagogiskt stöd så fort du har blivit antagen till kursen.

Kursplan

Den aktuella kursplanen hittar du här.

Schema

Schemat för fysikkursen hittar du på TimeEdit.

Beslut om hur stor del av undervisningen under början av höstterminen kommer att ske på plats eller på distans kommer att tas närmare inpå terminsstarten, beroende på det då rådande smittoläget och rekommendationer/riktlinjer, och publiceras här.

Fysikkursens start

Fysikkursen startar måndag den 30 augusti kl 10.00-11.00 med ett inledande informationsmöte gemensamt med programmet basåret.

Samma dag kl 11.15-12.00 följer en introduktion till fysikkursen och därefter kl 13.15-15.00 kursens första föreläsning. 

Samtliga träffar den 30 augusti kommer att äga rum på distans via videomötesverktyget Zoom. För att aktivera och använda Zoom som student på GU rekommenderas att du läser informationen på Studentportalen i god tid före den 30 augusti. Observera bland annat att du bör använda ett GU-Zoom-konto och inte Zooms gratiskonton samt att du måste vara inloggad med ditt GU-konto för att kunna ansluta, se informationen på ovannämnda sida.

Zoom-länkarna till träffarna den 30 augusti hittar du på kurshemsidan.

Med anledning av GU:s rådande coronarelaterade restriktioner för höstterminens start planeras för närvarande att föreläsningar och räknestugor under första delen av kursen kommer att äga rum som en kombination av Campusförlagd undervisning och distansundervisning via Zoom. Du hittar mer information om det på kurshemsidan. Vi planerar att övergå till att ha föreläsningar och räknestugor enbart på plats på Campus så tidigt som restriktioner och riktlinjer tillåter.

Samtliga laborationstillfällen i hela kursen planeras för närvarande att äga rum på plats på Campus.

Registrering

Du registrerar dig själv på kursen via Ladok, enligt instruktionerna som du får i välkomstbrevet till kursen/programmet. Självregistreringen öppnar måndag 23 augusti.

När du registrerat dig på kursen får du tillgång till allt material på kurshemsidan på Canvas.

Om du har några frågor kring antagningen och/eller registreringen kan du kontakta studieexpeditionen: Jeanette Montell om det gäller programmet basåret eller studieexpeditionen fysik om det gäller fristående kursen basåret fysik, se nedan för kontaktuppgifter. 

Se även GU:s studentportal för allmän information om studier på Göteborgs Universitet och denna sida för information om studier på Institutionen för fysik.

Karta över Chalmersområdet

För att hitta till undervisningssalarna på Campus Chalmers Johanneberg kan du använda denna interaktiva karta över Chalmersområdet. Använd sökrutan och skriv in salsbeteckning. Det finns också en app som heter "Hitta på Chalmers" som du kan ladda ner till din telefon (hämta från App Store för iOS / Google Play för Android).

Kontaktinformation

Klicka på namnet för att få kontaktinformation om respektive person

Delkursansvariga

Mekanik: Carlo Ruberto

Elllära: Ansvar för Tentamina: Daniel Midtvedt, Övriga frågor: Jakob Welander (Vikarier för Annie)

Vågrörelselära och modern fysik: Raimund Feifel

Kursassistent - laborationer

Martina Ahlberg  (vikarie för Annie)

Kontakta Martina om du har administrativa frågor kring laborationerna, exempelvis:

 • om det dyker upp problem med tilldelning av laborationsgrupp eller byte av laborationstillfälle
 • om du behöver ta igen en laboration som du missat på grund av sjukdom eller annat oförutsett hinder och som du inte kan boka om på egen hand
 • om du behöver få en laboration godkänd, som inte blivit registrerad i Canvas

Lärare

Föreläsningar: Carlo Ruberto, Daniel MIdtvedt, Johan Fries och Raimund Feifel

Räknestugor: Javier Marmolejo, Martina Ahlberg, Martina Olsson

Laborationer: Carl Mikael Frostenson, Annie Ringwall-Moberg, Christopher Tiburski, Johan Eriksson, Martina Olsson

Studievägledare - programmet basåret

Jeanette Montell-Westerlin

Kontakta Jeanette om du har allmänna frågor om programmet basåret. 

Du kan också hitta generell information om programmet basåret på denna sida på Canvas.

Studieexpeditionen Fysik

Kontakta studieexpeditionen på institutionen för fysik om du har frågor som rör specifikt fysikkursen:

studieexpeditionen@physics.gu.se 

https://studentportal.gu.se/minastudier/fysik

Kurslitteratur

All nedanstående kurslitteratur finns att köpa på Chalmers bokhandel STORE i Chalmers Kårhus, Sven Hultins gata 4 samt i sedvanliga internetbokhandlare.

Se till att ha införskaffat kurslitteraturen före kursstarten så att du kan börja arbeta med den direkt efter första föreläsningen.

Teoribok (innehåller även vissa övningsuppgifter):

 • "Heureka! Fysik 1 och 2 basåret - Teoribok" av Rune Alphonce, Lars Bergström, Per Gunnvald, Jenny Ivarsson, Erik Johansson och Roy Nilsson. Natur och Kultur (2016). ISBN 9789127447103.

Övningsböcker:

 • "Heureka! Fysik 1 och 2 basåret - Övningsbok" av Rune Alphonce, Lars Bergström, Per Gunnvald, Erik Johansson och Roy Nilsson. Natur och Kultur (2016). ISBN 9789127447110.

Huvuddelen av de rekommenderade övningsuppgifterna kommer att tas från denna bok och från teoriboken. Boken innehåller fullständiga lösningar till samtliga uppgifter.

 • "Fysik 1000 övningsuppgifter" (7:e upplagan) av Per Uno Ekholm, Lars Fraenkel, Sven Hörbeck och Christer Schale. Konvergenta HB (2013). ISBN 9789197370875.

Denna bok utgör ett komplement till Heurekas övningsbok. En del av de rekommenderade övningsuppgifterna kommer att tas från denna bok. Boken är dessutom lämplig för att kunna öva på fler övningsuppgifter, både av enklare och svårare karaktär, exempelvis för repetition eller för extra träning i problemlösning. Boken innehåller fullständiga lösningar till samtliga uppgifter.

Formel- och tabellsamling

Valfri formel- och tabellsamling för gymnasiet är tillåtet hjälpmedel på kursens tentamina och kan vara ett stöd vid problemlösning.

Det finns olika formel- och tabellsamlingar på marknaden och du kan använda den som du tycker passar dig bäst. Ett förslag är:

 • "Formler och tabeller" av Rune Alphonce m.fl. Natur och Kultur. Andra upplagan: ISBN 9789127422452. Tredje upplagan: ISBN 9789127457201.

Angående andra versioner av Heureka!-böckerna

I serien Heureka! finns även de separata böckerna "Heureka! Fysik 1" och "Heureka! Fysik 2" för gymnasieskolan. Innehållet i dessa är likt det som finns i teoriboken "Heureka! Fysik 1 och 2 basåret - Teoribok"; dock presenteras det i en annan ordning, vilket innebär att sidhänvisningar och kapitelnummer inte överensstämmer. I boken för basåret ingår dessutom några avsnitt som inte finns i gymnasieböckerna.

Vad gäller övningsboken "Heureka! Fysik 1 och 2 basåret - Övningsbok" så innehåller den många fler uppgifter än vad som finns i gymnasieböckerna. Basårets bok innehåller dessutom fullständiga lösningar till samtliga uppgifter, vilka inte finns i gymnasieböckerna.

Alla hänvisningar till kurslitteraturen i denna kurs kommer att vara till basårets böcker. Du kan (på egen hand) "översätta" hänvisningarna i teoriboken till gymnasiets version genom att exempelvis jämföra med basårets innehållsförteckning på denna sida. Många av övningsuppgifterna kommer däremot att vara sådana som inte finns i gymnasiets böcker.

Övergripande läsanvisning

Följande delar av teoriboken "Heureka! Fysik 1 och 2 basåret" behandlas i kursen:

Delkurs 1

 • Kapitel 1-5
 • Kapitel 8-9
 • Avsnitt 10.1-10.3
 • Kapitel 11 (utom avsnitt 11.4)

Delkurs 2

 • Kapitel 12-13
 • Avsnitt 14.1-14.9
 • Kapitel 6
 • Kapitel 15 (utom avsnitt 15.9)
 • Avsnitt 16.1-16.6, 16.9, 16.11 och 16.15-16.16

Delkurs 3

 • Kapitel 17
 • Kapitel 19-21
 • Kapitel 22 (utom avsnitt 22.9)
 • Kapitel 23-25

Examination

Delkurser 1-3 examineras med en skriftlig salstentamen i slutet av varje delkurs. För studerande som inte blivit godkända vid ordinarie tentamen erbjuds ytterligare två tentamenstillfällen (omtentamina) för varje delkurs under läsåret.

Delkurs 4 (Laborationer) examineras genom närvaro och aktivt deltagande på laborationerna. Observera att närvaro vid laborationerna är obligatorisk för att erhålla godkänt på delkurs 4.

Se nedan för mer information.

Tentamina

Efter varje delkurs ges en skriftlig tentamen samt två omtentamina (per läsår) för dem som inte klarat ordinarie tentamen. Skrivtiden är fem timmar, om inte annat anges i tentamensschemat. 

denna sida hittar du allmän information om vilka regler som gäller för examination vid GU. Notera bland annat följande:

 • Du måste ha koll på din anonyma tentamenskod, som du får/fått via Ladok
 • Kom i god tid
 • Du måste kunna visa giltigt fotolegitimation (se länken ovan för vilka dokument som är godkända)
 • Ta bara med det som är tillåtet hjälpmedel till skrivplatsen glöm inte att lägga ifrån dig mobiltelefonen innan du går och sätter dig!
 • Kontrollera noga din formel-och tabellsamling så att det inte finns anteckningar i den!

Datum för delkursernas tentamina och omtentamina publiceras längst upp här på Kursöversikten, på programmet basårets hemsida samt på institutionen för fysiks tentamensschema

De skriftliga tentamina prövar både begreppsförståelsen och problemlösningsförmågan i respektive delkurs.

Anmälan

Till samtliga tentamina måste du anmäla dig via Ladok före en viss deadline. Det gäller för varje tentamen och omtentamen som du önskar skriva. Om du inte anmäler dig i tid kan du bli nekad att skriva tentamen. Instruktioner för hur du anmäler dig hittar du på denna sida. Observera att det inte är möjligt att anmäla sig efter det sista anmälningsdatum som står i Ladok.

Om du har rätt till anpassad examination (se denna sida för mer information) måste du meddela studieexpeditionen fysik (studieexpeditionen@physics.gu.se) senast fyra veckor före tentamensdatumet. Du ska också anmäla dig i Ladok.

Tillåtna hjälpmedel på tentamen

 • Skrivmateriel (pennor, suddgummi, stift, ...), linjal och gradskiva.
 • Språklexikon (utan egna anteckningar).
 • Chalmersgodkänd miniräknare med tömt minne: Casio FX-82..., Texas TI-30..., Sharp EL-W531... och Sharp EL-531... (se även denna länk). "..." i beteckningarna innebär att alla miniräknare vars modellnamn börjar med de angivna symbolerna är godkända. Du ansvarar själv för att minnet är tömt vid tentamens början.
 • Valfri tabell- och formelsamling för gymnasieskolan. Observera att inga anteckningar får finnas införda utan examinators godkännande (färgade post-it-lappar eller klistermärken utan text är dock tillåtna).
 • Ett formelblad kommer att följa med tentamen. Klicka här för att se hur formelbladet ser ut på årets tentamen i delkurs 1 (Mekanik). Observera att inga andra formelblad är tillåtna (t.ex. formelblad som använts i kursen tidigare år) och att det inte är tillåtet att ta med något eget formelblad.
 • Skrivpapper tillhandahålls av tentamensvakterna (ni får inte ha med några egna).

Observera att om du inte följer ovanstående regler kan det innebära att du blir misstänkt för försök till vilseledande i samband med examination, vilket kan medföra att din tentamen inte kommer att rättas.

Laborationer

Du ska totalt genomföra sju (7) olika laborationstillfällen under hela kursen. De första tre tillfällena (MB1, MB2 och MB3) äger rum under delkurs 1 och behandlar Mekanik. De andra tre tillfällena (EB0, EB1 och EB2) äger rum under delkurs 2 och behandlar Ellära. Det sista tillfället äger rum under delkurs 3 och behandlar Optik och Vågrörelselära.

Närvaro och aktivt deltagande vid alla sju laborationstillfällen är obligatoriska för betyget G på delkurs 4. För vissa laborationer krävs dessutom att du har genomfört förberedande uppgifter före laborationstillfället, som du ska redovisa i början av laborationen. Information om det framgår av laborationsinstruktionerna, som du själv laddar ner från kurshemsidan och skriver ut före laborationstillfället.

I schemat på TimeEdit (se ovan) kommer du att se du vilka tider som finns tillgängliga för att genomföra de olika laborationerna. Du ska själv välja en av dessa tider för varje laboration. Du gör det via kurshemsidan på Canvas. Där hittar du även information om hur du anmäler dig. För att kunna anmäla dig måste du vara registrerad på kursen och inloggad i Canvas. 

Betygsgränser

För delkurser 1-3 ges något av betygen Godkänt (G), Väl Godkänt (VG) och Underkänt (U). Varje tentamen ger maximalt 18 poäng. För betyget G på en delkurs krävs 8,5 poäng på respektive tentamen. För betyget VG på en delkurs krävs 13,5 poäng på respektive tentamen.

Det kommer att finnas möjlighet till bonuspoäng på tentamen genom att genomföra quiz under delkursernas gång - mer information om det hittar du på kurshemsidan. Observera att eventuella bonuspoäng från tidigare år inte får tillgodoräknas på årets tentamina.

Observera att delkurser 1-3 ska enligt kursplanen examineras genom tentamen. Det finns därför ingen möjlighet att komplettera tentamensresultat på andra sätt, exempelvis genom kompletterande uppgifter eller muntliga samtal.

För delkurs 4 (Laborationer) ges endast betyget Godkänt (G) eller Underkänt (U). För betyget G krävs närvaro och aktivt deltagande på samtliga tre (3) laborationstillfällen under kursen.

För slutbetyget G på hela kursen krävs minst G på samtliga fyra delkurser. För slutbetyget VG på hela kursen krävs minst G på samtliga fyra delkurser samt minst 40,5 poäng sammanlagt från de tre tentamina för delkurser 1-3.