Kursöversikt

Välkommen!

 

Kursen pågår: v 3-23, 2022

Kursansvarig: May Bazzi
Examinator: Monica Pettersson
Utbildningsadministratör: Cecilia Ohlsson

Förkunskapskrav: För tillträde till kursen krävs svensk legitimation som Röntgensjuksköterska.

Praktisk information: Kurskod RAUI20, utbildningen går på kvartsfart

Max antal platser: 6. Om sökantalet överstiger maxantalet så kommer platserna att ges i turordning utifrån anmälningsdatum.

Kurskostnad: Kostnadsberäkningen av utbildningen uppgår till 12 500 kr/deltagare (exkl moms)

Kurstid: VT2022

Anmälan Anmälningsblankett laddar du ner via institutionens webbsida för uppdragsutbildningar. Glöm inte att arbetsgivaren måste skriva på avtalet och personbevis måste bifogas i anmälan. Sista ansökningsdag: 10 januari 2022. 

Schema

Schemat är preliminärt fram till två veckor innan kursstart.

Preliminärt schema

Kursplan och litteraturlista

Kursplan är det fastställda dokumentet kring kursens upplägg och innehåll, bl.a. förkunskapskrav och lärandemål. 

Kursplan

Litteraturlista

Studiehandledning

I studiehandledningen hittar du fördjupad information om kursens moment och innehåll. Studiehandledningen är preliminär fram till två veckor innan kursstart.

Studiehandledning