Kursöversikt

Välkommen! KURSEN ÄR INSTÄLLD VÅREN 2022, kursen planeras gå våren 2023

 

Denna kurs går som uppdragsutbildning med kurskod OM9220 men även som valfri kurs med relevans för inriktningarna barn och ungdomar, kirurgisk vård, hjärtsjukvård och medicinsk vård med kurskod OM9330

 

Kursen pågår: v 13-22, 2022
Webbregistrering i Ladok: mån-tors veckan innan kursstart

Kursansvarig: Ewa-Lena Bratt
Examinator: Ewa-Lena Bratt
Utbildningsadministratör: Cecilia Ohlsson

Information för er som söker kursen som uppdragsutbildning

Kursens genomförande: Kursen omfattar föreläsningar, självstudier, grupparbete, och obligatoriska seminarier.

Förkunskaper: För tillträde till kursen krävs grundläggande behörighet för högskolestudier samt yrkesexamen på högskolenivå om 180 högskolepoäng inom något av hälsovetenskapens huvudområde eller motsvarande.

Max antal sökande: 15. Om sökantalet överstiger maxantalet så kommer platserna att ges i turordning utifrån anmälningsdatum.

Kurskostnad: Kostnad 2300 kronor per deltagare (exklusive moms)

Planerad kursstart och kursperiod: Start v. 13 - 22

Studiedagar (dagar ni har föreläsningar, workshops, seminarium): 28-29 mars, 19-20 april, 10-11 maj

Studietakt: Halvfart

Anmälan till uppdragsutbildning: Anmälningsblankett laddar du ner via institutionens webbsida för uppdragsutbildningar. Vänligen ta noga del av informationen på blanketten samt notera de bilagor som ska medsändas anmälan. Sista anmälningsdag: 1 mars 2022

 

För er som läser kursen som valfri kurs med relevans för inriktningarna barn och ungdomar, kirurgisk vård och hjärtsjukvård. Söks via formulär skickat av utbildningsadministratör för specialistsjuksköterskeprogrammen på halvfart. Sista anmälningsdag är 15 oktober.

 

Schema under planering

Schemat är preliminärt fram till två veckor innan kursstart.

Schema

Studiedagar (dagar ni har föreläsningar, workshops, seminarium): 28-29 mars, 19-20 april, 10-11 maj

Kursplan och litteraturlista

Kursplan är det fastställda dokumentet kring kursens upplägg och innehåll, bl.a. förkunskapskrav och lärandemål. .

Kursplan OM9220

Litteraturlista OM9220

Kursplan OM9330

Litteraturlista OM9330

Studiehandledning

I studiehandledningen hittar du fördjupad information om kursens moment och innehåll. Studiehandledningen är preliminär fram till två veckor innan kursstart.

Studiehandledning

Information om Covid-19

Vi har alla ett fortsatt ansvar att försöka minska smittspridningen av Covid-19 i samhället.
Håll dig uppdaterad kring vad som gäller för dig som student på Sahlgrenska akademins sida i Studentportalen.

SA:s information om Covid-19