Kursöversikt

Välkommen!

 

Kursen pågår: v 13-22, 2022

Kursansvarig: Annette Lennerling (Vid frågor om kursens innehåll och examination)
Examinator: My Engström
Koordinator:
Anneli Ringblom (vid frågor om anmälan och administrativa frågor)
Utbildningsadministratör: Cecilia Ohlsson (vid frågor om anmälan och administrativa frågor)

INFORMATION TILL ER SOM SÖKER SOM UPPDRAGSUTBILDNING

Förkunskapskrav: För tillträde till kursen krävs yrkesexamen inom något av hälsovetenskapens huvudområden samt Svenska B och Engelska A på gymnasienivå eller motsvarande.

Praktisk information: Kurskod OMU925

Antal platser: 18 platser, Om sökantalet överstiger maxantalet så kommer platserna att ges i turordning utifrån anmälningsdatum.

Kurskostnad: Kostnad 7000 kronor (exklusive moms). I kurskostnaden ingår boken" Core Curriculum for Transplant Nurses av Dr Sandra A Cupples, Stacee Lerret, Vicki McCalmont, Linda Ohler". Kostnaden kan bli lägre om deltagarantalet överstiger 18.

Kurstid: VT2022

Anmälan Anmälningsblankett laddar du ner via institutionens webbsida för uppdragsutbildningar. Vänligen ta noga del av informationen på blanketten samt notera de bilagor som ska medsändas anmälan. Sista ansökningsdag: 1 mars, 2022

 

För er som läser kursen som valfri kurs med relevans för inriktningarna barn och ungdomar, kirurgisk vård och hjärtsjukvård. Söks via formulär skickat av utbildningsadministratör för specialistsjuksköterskeprogrammen på halvfart. Sista anmälningsdag är 15 oktober.

Planerade dagar 


V 13. Tisdag 29/3 introduktion 2h 9-11. via zoom.
V 14 tisdag och onsdag 5/4-6/4. via zoom
V 16 tisdag och onsdag 19/4-20/4 via zoom
V 18 tisdag och onsdag 3/5-4/5 via zoom
V 22 tisdag och onsdag 31/5-1/6 Planeras till campus, med undervisning och examinationer. Lokal Förmaket på SU/Sahlgrenska. 

Schema

Kursplan och litteraturlista

Kursplan är det fastställda dokumentet kring kursens upplägg och innehåll, bl.a. förkunskapskrav och lärandemål. 

Kursplan

Litteraturlista

Studiehandledning

I studiehandledningen hittar du fördjupad information om kursens moment och innehåll. Studiehandledningen är preliminär fram till två veckor innan kursstart.

Studiehandledning

Information om Covid-19

Vi har alla ett fortsatt ansvar att försöka minska smittspridningen av Covid-19 i samhället.
Håll dig uppdaterad kring vad som gäller för dig som student på Sahlgrenska akademins sida i Studentportalen.

SA:s information om Covid-19