Kursöversikt

Välkommen!

Denna kurs går som uppdragsutbildning med kurskod OMUP20 men även som valfri kurs med relevans för psykiatri med kurskod OMP200

Kursen pågår: v 13-22, 2022

Kursansvarig: Nils Sjöström
Examinator: Lena Johansson
Utbildningsadministratör: Cecilia Ohlsson

Information för er som söker kursen som uppdragsutbildning

Förkunskapskrav: För tillträde till kursen krävs grundläggande behörighet för högskolestudier samt yrkesexamen på högskolenivå inom något av hälsovetenskapens huvudområde eller motsvarande.

Praktisk information: Kurskod OMUP20

Max antal platser: 10. Om sökantalet överstiger maxantalet så kommer platserna att ges i turordning utifrån anmälningsdatum.

Kurskostnad: Kostnad 7000 kronor (exklusive moms)

Kurstid: VT2022

Anmälan Anmälningsblankett laddar du ner via institutionens webbsidaLänkar till en externa sida. för uppdragsutbildningar. Glöm inte att arbetsgivaren måste skriva under avtalet och bifoga personbevis. Sista ansökningsdag: 1 mars 2022.

För er som läser kursen som valfri kurs med relevans för psykiatri. Söks via formulär skickat av utbildningsadministratör för specialistsjuksköterskeprogrammen på halvfart. Sista anmälningsdag är 15 oktober 

 

Schema under planering

Schemat är preliminärt fram till två veckor innan kursstart. Via TimeEdit kan du också söka fram andra eller kommande kursers scheman.

Schema

Kursplan och litteraturlista

Kursplan är det fastställda dokumentet kring kursens upplägg och innehåll, bl.a. förkunskapskrav och lärandemål. 

Kursplan OMUP20

Litteraturlista OMUP20

Kursplan OMP200

Litteraturlista OMP200

Studiehandledning

I studiehandledningen hittar du fördjupad information om kursens moment och innehåll. 

Studiehandledning OMP200 och OMPU20_vt22.docx 

Information om Covid-19

Vi har alla ett fortsatt ansvar att försöka minska smittspridningen av Covid-19 i samhället.
Håll dig uppdaterad kring vad som gäller för dig som student på Sahlgrenska akademins sida i Studentportalen.

SA:s information om Covid-19