Kursöversikt


Välkommen!

Är du intresserad av att göra praktik? Börja då med att läsa kursguiden. Du hittar den nedan.

För att kunna bli antagen och registrerad på praktikkursen krävs att: (1) Du har hittat en relevant praktik. (2) Praktiken är godkänd av kursansvarig. (3) Avtalet är underskrivet av handledaren på praktikplatsen, samt av dig (praktikanten). Du hittar en blankett för avtal och godkännande nedan.    

Innan praktiken börjar bör du ge din handledare på arbetsplatsen praktikanvisningarna för handledare som du hittar nedan. När praktiken går mot sitt slut ska din handledare utvärdera hur det gått. Då ska handledaren använda blanketten som du  hittar nedan. 

Examinationen består framförallt av en skriftlig rapport som du även presenterar muntligt. Du hittar instruktioner för rapporten i kursguiden.

Vi har inte något schema. Du är ju ute och jobbar hela tiden. Men, vi avslutar kursen med ett seminarium då alla praktikanter presenterar sina rapporter för varandra. Tid och plats bestämmer vi när kursen går mot sitt slut. Men det blir så sent som möjligt under kursperioden. 


Dokument

1 - KURSGUIDE för praktikkurserna NEK415 och NEK430 (ver 3).pdf

2 - Godkännande av praktik samt avtal med praktikplats.pdf

3 - Praktikhänvisningar handledare (ver 2).pdf

4 - Utvärdering av praktikant (ver 2).pdf

4 - Utvärdering av praktikant (Eng).pdf

NEK430 kursplan.pdf

NEK415 kursplan.pdf

Tips på praktikplatser ht22 Verksamhetsförlagd utbildning i nationalekonomi NEK430-415-1.pdf 


Kursansvarig:                 Johan Stennek

Praktikkoordinator:      Katarina Renström 

Studieadministratör:     Carmen Kantti & Christina Varkki

 


 

 

 

 


 

Kurssammanfattning:

Datum Information Sista inlämningsdatum