Kursöversikt

Välkommen till kursen Kvalificerad arbetspraktik med humanistisk inriktning,KAH100, 30 hp!

Kursinformation
Här har vi sammanställt den information du behöver inför kursen - om behörighet, att ordna praktikplats och skapa praktikplan. Vid urval 2 vet du om du blivit antagen eller ej. Om du blir antagen kommer du få tillgång till alla kursens sidor här på Canvas i samband med att du registreras.

antagning.se kan du läsa om när urval 1 och urval 2 sker. Glöm inte att du måste tacka ja till din antagning vid urval 1.

Praktikplan och behörighet
En preliminär praktikplan ska lämnas in i god tid. Lämnar du in senast den 15 juni finns det större chans att komplettera om praktikplanen inte skulle vara godkänd i befintligt skick. Utgå från mallen här nedanför (sv eller eng):
Mall för praktikplan, word
Mall för praktikplan, pdf

Template work placement, word
Template work placement, pdf

Skicka eller e-posta en scannad version av din praktikplan till kursansvarig Marita Rhedin i så god tid som möjligt.

Skicka till: praktik@hum.gu.se

eller

Institutionen för kulturvetenskaper
Marita Rhedin
Göteborgs universitet, Box 200,
405 30 Göteborg

För att vara behörig ska du också ha minst 150 hp på grundnivå inklusive ett uppsatsarbete om minst 15 hp på kandidatnivå i ett humanistiskt ämne. Huvudområden vid humanistiska fakulteten

(Är ditt huvudområde samhällsvetenskapligt finns kursen SF1400 Arbetspraktik med samhällsvetenskaplig inriktning, kontakt: praktiksamordnare@samfak.gu.se)

HITTA PRAKTIKPLATS

Du ska själv hitta en relevant praktikplats där du aktivt och på en kvalificerad nivå kan arbeta med frågor som har anknytning till den utbildning du har, exempelvis inom statliga och kommunala myndigheter, företag, frivilliga organisationer, religiösa samfund, kulturinstitutioner etc.

Informationsdokumentet här nedanför kan du bifoga till din praktikvärd:
Information till praktikvärd om kursen KAH100
General course information KAH100

Tips

Blänkare på praktikplatser

 

Kursplan och litteraturlista

Kursplan

Litteraturlista

Schema och upplägg  - med seminarieupplägg H23

Viktiga länkar inför kursstart 

Intressanta länkar för ett hållbart studieliv

Kontaktuppgifter 

Kursansvarig – Marita Rhedin marita.rhedin@musikvet.gu.se
Studievägledare - Lise-Lotte Gustafsson studievagledning@kultur.gu.se 
Studentexpeditionen - studentexp@kultvet.gu.se   

 

Kurssammanfattning:

Datum Information Sista inlämningsdatum