Kursöversikt

Studenter från tidigare kursomgångar som inte är klara med kursen och som önskar bli omregistrerade kan höra av sig till kursadministratören i god tid före kursstarten. Kontakta gärna också studievägledare om du behöver hjälp med planeringen av dina studier.


Välkommen till kursen Läkemedelsanvändning ur ett samhällsperspektiv, höstterminen 2023

Registrering via Studentportalen 23 - 29 november. Efter registreringen kommer du åt viktig information om kursen.

Kursintroduktion och obligatoriskt upprop äger rum den 29 november i sal 2118 på Hälsovetarbacken. Uppropet är obligatoriskt och om du skulle få förhinder att delta, ta kontakt med kursansvarig i förväg för kompletteringsuppgift.

Senast 30/11 ska du även besvara quizen om plagiering, vilseledande och fusk vid examination.

Kursplan

Litteraturlista

Akademisk hederlighet

Schema

 

Tentamen, DISA, fredag den 12 januari kl 13.30-19.30 i GU:s skrivsal på Reutersgatan 2c.

Studenter med dokumenterad funktionsnedsättning som behöver extra skrivtid eller annan anpassning skall anmäla detta innan kursstart, men absolut senast FYRA veckor innan tentamen. Anmälan görs till kursadministratören och Nais-intyg skall bifogas. Mer information hittar du här: 
https://studentportalen.gu.se/e-tjanster/skriva-salstentamen/anpassad-salstentamen

 

Övrigt

Hållbart studentliv: https://studentportal.gu.se/studenthalsa

 

Kontaktuppgifter

Kursansvarig och examinator: Tove Hedenrud (tove.hedenrud@socmed.gu.se), tel. 031-786 6855

Lärare: Christina Ljungberg Persson, Helle Håkonsen och Hanna Gyllensten

Kursadministratör: Mahira Mukhtarova (mahira.mukhtarova@gu.se