Kursöversikt

Välkommen till kursen FAT730 Farmakoterapi 7.5hp

Apotekarprogrammet termin 7

Kursen ges av Sektionen för farmakologi, institutionen för neurovetenskap och fysiologi, Sahlgrenska akademin.

 

Kursstart

Uppropet går till så att du först registrerar dig på Ladok, och att du sedan deltar i introduktionen till kursen (25 oktober, kl. 9:15), se modulen "Kursen dag-för-dag". Kursens första dag går helt på distans och innehåller två obligatoriska moment:

  • Upprop/introduktion till kursen (inför detta moment behöver du registrera dig i förväg, se modulen "Instruktioner zoom")
  • Grupparbete I

 

Kursinformation

Kursplan

Schema översikt

Schema med lokaler och zoom-länkar TimeEdit OBS! Schemat är preliminärt fram till två veckor före kursstart

Kurslitteratur

Akademisk hederlighet

Om digital salstentamen

Tips för distansstudier

 

Kontakt

Kursansvarig och examinator: Susanna Wallerstedt,  susanna.wallerstedt@pharm.gu.se

Kursadministratör: Lisette Petersson, lisette.petersson@neuro.gu.se

 

 

Kurssammanfattning:

Datum Information Sista inlämningsdatum