Kursöversikt

Välkommen till kursen Dermatologisk omvårdnad inom venerologi

INSTÄLLD VÅREN 2024


Kursen pågår:
v 13 - 24, 2024


Kursansvarig: Alexandra Sjöholm (Vid frågor om kursens innehåll och examination)
Examinator: Petra Tunbäck
Utbildningsadministratör: Cecilia Ohlsson (vid frågor om anmälan och administrativa frågor)

Rekommenderade förkunskapskrav: För tillträde till kursen krävs grundläggande behörighet för högskolestudier samt sjuksköterskeexamen om 180 poäng eller motsvarande.

Praktisk information: Kurskod OMUV30

Kurskostnad: Kostnadsberäkningen av utbildningen uppgår till 14 730  kr/deltagare (exkl moms). Max 10 platser

Kurstid: VT2024

Anmälan Anmälningsblankett laddar du ner via institutionens webbsida för uppdragsutbildningar. Vänligen ta noga del av informationen på blanketten samt notera de bilagor som ska medsändas anmälan. Sista ansökningsdag: 8 januari 2024. 

 

Schema

Schemat är preliminärt fram till två veckor innan kursstart. 

Schema

Kursplan och litteraturlista

Kursplan är det fastställda dokumentet kring kursens upplägg och innehåll, bl.a. förkunskapskrav och lärandemål.  
l litteraturlistan hittar du litteratur och övriga referenser som gäller för kursen.

Kursplan

Litteraturlista

Studiehandledning

I studiehandledningen hittar du fördjupad information om kursens moment och innehåll. Studiehandledningen är preliminär fram till två veckor innan kursstart.

Studiehandledning