Kursöversikt

Välkommen till kursen MED415 Grundläggande biostatistik 1,5 hp, vt 2024

Studenter från tidigare kursomgångar, som inte är klara med kursen och som önskar bli omregistrerade, kan höra av sig till kursadministratören i god tid före kursstarten. Kontakta gärna också studievägledare om du behöver hjälp med planeringen av dina studier.


Apotekarprogrammet, termin 4,
Kursen ges av Institutionen för medicin, Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa

Kursinformation

Kurstid: 16 - 25 februari, registrering via Studentportalen/Ladok 5 -16 februari.

Obligatoriska moment:

 • Deltagande vid ett seminarium (workshop)
 • En skriftlig digital tentamen.

Kursen avslutas med en digital salstentamen (DISA) den 23 februari klockan 13:00-17:00 i GU:s skrivsal på Karl Gustavsgatan 29.

Då kursen pågår under så kort tid blir anmälningstiden till tentamen kort: Sista anmälningsdag är 13 februari 2023 (innan kursen har startat). Viktig information inför tentan finns här

 • Omtentamen 1 hålls den 20 april kl 14-18
 • Omtentamen 2 hålls den 17 augusti kl 13-17

Studenter med dokumenterad funktionsnedsättning som behöver extra skrivtid eller annan anpassning skall anmäla detta före kursstart, men senast FYRA veckor före tentamen. Anmälan görs till kursadministratören, se ny Viktig information inför ansökan och Ansökningsblankett

Schema

Kursplan

Litteraturlista

Kommentar till litteraturlistan: Vi kommer att använda boken ”Praktisk statistik för medicin och hälsa” av Jonas Björk, Liber. Det finns två upplagor av boken, men båda fungerar bra till kursen. Jag rekommenderar er att köpa boken i god tid före kursen, både för den här kursen och som framtida referensmaterial; samma bok återkommer senare i kursen Medicinsk statistik MED615. Boken köps enkelt via nätet. Till boken finns en hemsida med många bra övningar som vi kommer använda oss av (länk: eLabb).


Beskrivning av innehåll

Framtidens apotekare måste kunna tillgodogöra sig ny forskning och kritiskt granska vetenskapliga artiklar. För detta krävs en grundläggande kunskap om och förståelse för statistiska begrepp.

Kursen fokuserar följande ämnen. (se även kursplanen):

 • Variabler,
 • Datatyper,
 • Lägesmått och spridningsmått för symmetriska och icke-symmetriska kontinuerliga variabler,
 • Låddiagram och annan grafisk presentation av datamaterial,
 • Normalfördelningar,
 • Referensintervall för kontinuerliga variabler,
 • Hypotesprövning,
 • Ett datamaterials p-värde,
 • Fel av typ 1 och fel av typ 2 vid hypotesprövning,
 • Tolkning av konfidensintervall,
 • Analys och kritisk granskning av vetenskaplig publikation.

Kursen är kort och intensiv och ger en grund för fortsatta studier där vetenskaplig metodik används. 

Kontakt
Kursansvarig Anders Muszta, anders.muszta@gu.se

Kursadministratör Marie Granberg, marie.granberg@gu.se Tel. 031-786 6859
Besöksadress: Arvid Wallgrens backe 2A, Hus 7, plan 3 (för besök, vänligen bestäm en tid via tel. eller mail)
Postadress: Göteborgs universitet, Institutionen för medicin, Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa, Box 453, 405 30 Göteborg

Allmän studentinformation
Apotekarprogrammets sida på studentportalen
Akademisk hederlighet
Lägga in rätt e-post i alla system


Karta över Medicinareberget