Kursöversikt

Studenter från tidigare kursomgångar, som inte är klara med kursen och som önskar bli omregistrerade, kan höra av sig till kursadministratören i god tid före kursstarten. Kontakta gärna också studievägledare om du behöver hjälp med planeringen av dina studier.

Välkommen till kursen MED615 Medicinsk statistik 5 hp, vårterminen 2024

Apotekarprogrammet, termin 6
Kursen ges av Institutionen för medicin, Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa
Kurstid: 16 februari till 12 mars, Registrering via Studentportalen/Ladok 9-16 februari

Kursinformation
Upprop/kursstart den 16 februari kl 09.15 i sal Nils Nilsson. Medicinaregatan 3. Notera att detta är en obligatorisk föreläsning!
Det är obligatoriskt med aktivt medverkan vid tre datorövningar och en workshop, och dessutom redovisa resultat och svara på frågor.

Datorövning 1 (introduktion till SPSS)
Datorövning 2 (hypotestest och konfidensintervall)                    
Datorövning 3 (regressionsanalys)

Workshop (analys av en artikel som tar upp metaanalyser)

Så fort ni har registrerat er på kursen så kan ni välja grupptillfällen (3 datorövningar och 1 workshop) under "People" ("Personer" om ni har Canvas inställd på svenska). Därefter klickar ni på foldern "Groups" (alternativt "Grupper").  Varje grupp har ett begränsat antal möjliga platser och först till kvarn gäller. Ni måste boka in er senast 2 dagar innan första datorövning på respektive moment, för att vara garanterad en plats. Gällande workhopen, så måste ni boka in er senast den 25 februari för att vara garanterad en plats. 

 

Kursen avslutas med en tentamen (DISA). De preliminära tiderna för ordinare tentamen och omtentamen är 

2024-03-12 13.00-17.00 MED615 Tentamen
2024-04-20 14.00-18.00 MED615 Omtentamen 1
2024-08-19 08.00-12.00 MED615 Omtentamen 2

Studenter med dokumenterad funktionsnedsättning som behöver extra skrivtid eller annan anpassning skall anmäla detta före kursstart, men senast FYRA veckor före tentamen. Anmälan görs till kursadministratören, se ny Viktig information inför ansökan och Ansökningsblankett

Schema

Kursplan        

Litteraturlista

Den svenska varianten av kursen kommer att följa boken ”Praktisk statistik för medicin och hälsa” av Jonas Björk, Liber förlag. Boken är ej obligatorisk men jag rekommenderar er att köpa den båda för kursen och som framtida referensmaterial. Den finns i två upplagor och sidorna jag hänvisar till gäller upplaga 1 (båda upplagorna fungerar).  Köps enkelt via nätet. Till boken finns en hemsida med övningar (eLabb) (Links to an external site.)).

En alternativbok är “A textbook for the health sciences” av Campbell, Machin och Walters.

Kontakt
Kursansvarig Catrin Wessman catrin.wessman@gu.se

Kursadministratör Marie Granberg, marie.granberg@gu.se Tel. 031-786 6859
Besöksadress: Arvid Wallgrens backe 2A, Hus 7, plan 3 (för besök, vänligen bestäm en tid via tel. eller mail)
Postadress: Göteborgs universitet, Institutionen för medicin, Box 453, 405 30 Göteborg


Allmän studentinformation

Apotekarprogrammets sida på studentportalen

Lägga in rätt e-postadress i alla system

Akademisk hederlighet

Karta över Medicinareberget