Kursöversikt

Välkommen till kursen Uppföljning och omvårdnad av organtransplanterade personer på längre sikt

Denna kurs går som uppdragsutbildning med kurskod OMU925 men även som valfri kurs med relevans för inriktningarna barn och ungdomar, kirurgisk vård och hjärtsjukvård med kurskod OM9260

 

Kursen pågår: v 13-22, 2024

Kursansvarig: Annette Lennerling (Vid frågor om kursens innehåll och examination)
Examinator: My Engström
Utbildningsadministratör: Cecilia Ohlsson (vid frågor om anmälan och administrativa frågor)

INFORMATION TILL ER SOM SÖKER SOM UPPDRAGSUTBILDNING

Rekommenderade förkunskapskrav: För tillträde till kursen krävs yrkesexamen inom något av hälsovetenskapens huvudområden samt Svenska B och Engelska A på gymnasienivå eller motsvarande.

Praktisk information: Kurskod OMU925

Kurskostnad: Kostnad 9225 kronor (exklusive moms). I kurskostnaden för uppdragsdeltagare ingår boken" Organ Transplantation- a clinical guide. Cambridge: Cambridge University Press. ISBN: 9780511994876. OBSERVERA! Då boken Organ Transplantation- a clinical guide så ersätts denna med Forsberg, A. (2022). Avancerad omvårdnad på akademisk grund: att lära och leda. Natur & kultur. Ni som går utbildningen som uppdragsutbildning kommer därför få denna bok istället.

Kurstid: 26 mars - 2 juni

Anmälan Anmälningsblankett laddar du ner via institutionens webbsida för uppdragsutbildningar. Vänligen ta noga del av informationen på blanketten, bifoga personbevis utskrivet från Skatteverket om ni inte tidigare läst på GU. Sista ansökningsdag: 15 januari, 2024

 

För er som läser kursen som valfri kurs med relevans för inriktningarna barn och ungdomar, kirurgisk vård och hjärtsjukvård. Söks via formulär skickat av utbildningsadministratör för specialistsjuksköterskeprogrammen på halvfart. Sista anmälningsdag är 15 oktober.

 

Planerade dagar

Schema

 

26/3 HYBRID, här kan ni välja att antingen komma och delta på plats på Sahlgrenska universitetssjukhuset lokal Stammen eller så deltar ni digitalt. Klocka 9-15
27/3 DIGITALT 
9-10 /4 DIGITALT 
23-24/4 DIGITALT 
6/5 DIGITALT 
7/5 EGNA STUDIER & GRUPPARBETE inför examination 
14-15/5 EGNA STUDIER & GRUPPARBETE inför examination 
28/-29/5 Examinationer, enbart på plats Sahlgrenska universitetssjukhuset lokal Förmaket. Klockan 8-16

 

Kursplan och litteraturlista

Kursplan är det fastställda dokumentet kring kursens upplägg och innehåll, bl.a. förkunskapskrav och lärandemål. 

OBSERVERVA! Boken Organ Transplantation- a clinical guide. Cambridge: Cambridge University Press. ISBN: 9780511994876 är inte obligatorisk litteratur, detta då den inte går att få tag i hos leverantör 

 

Kursplan OMU925

Litteraturlista OMU925

Kursplan OM9260
Litteraturlista OM9260

 

Studiehandledning

I studiehandledningen hittar du fördjupad information om kursens moment och innehåll. Studiehandledningen är preliminär fram till två veckor innan kursstart.

Studiehandledning