Course syllabus

Välkommen till kursen Molekylär genetik och utveckling av rekombinanta proteinläkemedel - BCG820 VT24

Valbar kurs 2 - Apotekarprogrammet T8

Hej!

Kursen börjar med upprop fredagen den 26 april kl. 8:15 i sal 1412. Uppropet är obligatoriskt och skulle du få förhinder ska du kontakta kursadministratören.

OBS! Kursen avslutas med en skriftlig tentamen (DISA-tenta) som sker 2 juni kl. 8-12 på Viktoriagatan 30.

Kursen har ingen specifik kursbok, utan ni förutsätts använda äldre litteratur från tidigare under utbildningen, samt utdelat material under kursen (för mer info se kursguiden).

 

Hallo!

The course starts with a roll call on Friday the 26th of April in hall 1412. The roll call is compulsory and if you are detained you must contact the course administrator (kursadministratören).

OBS: The course is finished with a written exam (DISA) on the 2nd of June 8-12 at Viktoriagatan 30.

There is no specific course book. You are expected to use previous literature from your education as well as distributed materials during the course by the teachers ( please look into the Course guide/Studiehandledning below).

 

Kursledare/Course leader: Malin Bäckström 

Biträdande kursledare/assistant course leader: Elisabeth Thomsson

Kursadministratör/Course adminstrator: Farid Yousefi

Schema i Time edit

Kursplan

Studiehandledning