Kursöversikt

Välkommen till kurs Cellbiologi B – Cellens fysiologi (CEB220)

Kursen börjar med upprop måndagen den 4 mars, klockan 9:15 i sal B Folkow. Uppropet är obligatoriskt och skulle du få förhinder ska du kontakta kursadministratören.

Ordinarie tentamen på kursen ges 19/4 kl. 13-18 på Viktoriagatan 30

Kursledare: Jennifer Uhler

Kursadministratör: Farid Yousefi

Examinator: Claes Gustafsson 

Kursplan

Studiehandledning

Schema i Time edit

Apotekarprogrammets sida studentportalen

Kurslitteratur:

Bruce Alberts, Rebecca Heald, Karen Hopkin, Alexander Johnson, David Morgan, Keith Roberts, Peter WalterEssential Cell Biology,  upplaga 6. WW Norton & Company. ISBN 9781324033394 

Jeremy M Berg, Gregory J. Gatto, Jr., Justin K. Hines, John L. Tymoczko, Lubert Stryer: Biochemistry, upplaga 10. Macmillan Learning. ISBN 9781319498504 (eller den upplaga som använts på KEM021 under höstterminen)

Kurssammanfattning:

Datum Information Sista inlämningsdatum