Kursöversikt

Välkommen till kursen Cellens metabolism

Apotekarprogrammet T2

Hej!

Kursen börjar måndagen den 22 april klockan 9:15 med kursinformation i sal C Kylberg, medicinaregatan 7 B. Kursinformationen är obligatorisk, och kursinformationen tillsammans med studiehandledningen (se modul kursgemensamma dokument) innehåller viktig information som ni behöver för att klara kursen. För att säkerställa att alla sätter sig in i vad som ska ske på kursen behöver man om man missar kursintroduktionen skriva ihop en 1-sidas sammanfattning av kursintroduktionspresentationen + studiehandledningen med egna ord och maila till sara.linden@gu.se. Man behöver även välja grupp på måndag – vi kommer prata om det på kursintroduktionen.

 

Välkommna!

 

Ordinarietentan på kursen ges 1 juni kl. 13:30-17:30 på Karl Gustavsgatan 29.

Omtentamen ges 1 augusti kl. 13-17 på Viktoriagatan 30. 

Kursledare Sara Lindén 

Kursadministratör Farid Yousefi 

Schema i Time edit

Kursplan

Studiehandledning

Kurslitteratur:

Bruce Alberts, Rebecca Heald, Karen Hopkin, Alexander Johnson, David Morgan, Keith Roberts, Peter WalterEssential Cell Biology,  upplaga 6. WW Norton & Company. ISBN 9781324033394 

Jeremy M Berg, Gregory J. Gatto, Jr., Justin K. Hines, John L. Tymoczko, Lubert Stryer: Biochemistry, upplaga 10. Macmillan Learning. ISBN 9781319498504 (eller den upplaga som använts på KEM021 under höstterminen)

Kurssammanfattning:

Datum Information Sista inlämningsdatum