Kursöversikt

Välkommen till Avancerad omvårdnad vid intensivvård av barn och ungdomar!

Denna kurs går som uppdragsutbildning med kurskod OMUB10 och som valfri kurs med relevans för hälso- och sjukvård för barn och ungdomar med kurskod OMBI10

 

Kursen pågår: v 13-22, 2024

Kursansvarig: Helena Wigert
Examinator: Helena Wigert
Utbildningsadministratör: Cecilia Ohlsson

Information till dig som söker till uppdragsutbildning (denna information gäller inte programstudenter)

Rekommenderade förkunskapskrav: För tillträde till kursen krävs utöver grundläggande behörighet: nordisk legitimation som sjuksköterska, avlagd kandidatexamen i omvårdnad eller motsvarande, svenska B och engelska A på gymnasienivå eller motsvarande

Praktisk information: Kurskod OMUB10.

Kurskostnad: 500 kr/deltagare (exkl moms)

Kurstid: VT2024

Anmälan Anmälningsblankett laddar du ner via institutionens webbsida. för uppdragsutbildningar. Vänligen ta noga del av informationen på blanketten samt notera de bilagor som ska medsändas anmälan. Sista ansökningsdag: 1 mars 2024. 

 

För er som läser kursen som valfri kurs med relevans för hälso- och sjukvård för barn och ungdomar. Söks via formulär skickat av utbildningsadministratör för specialistsjuksköterskeprogrammen på halvfart.

Nedan information gäller både uppdragsdeltagare och programstudenter

 

Schema

Schemat är preliminärt fram till två veckor innan kursstart.

Schema

 

Kursplan och litteraturlista

Kursplan är det fastställda dokumentet kring kursens upplägg och innehåll, bl.a. förkunskapskrav och lärandemål. 

Kursplan OMUB10

Litteraturlista OMUB10

Kursplan OMBI10

Litteraturlista OMBI10

Studiehandledning

I studiehandledningen hittar du fördjupad information om kursens moment och innehåll. Studiehandledningen är preliminär fram till två veckor innan kursstart.

Studiehandledning

 

 

 

Kurssammanfattning:

Datum Information Sista inlämningsdatum