Kursöversikt

Välkommen till kursen i fördjupad farmakoterapi

Kursen ges av Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, Göteborgs Universitet, i samarbete med Läkemedelsenheten, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Kursstart

Obligatoriskt upprop den 16 februari kl 9.15 i Kammaren, Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Tag gärna med dator/surfplatta för att kunna göra en skrivövning under dagen.

Kursinformation

Kursen är till stor del baserat på grupparbete och redovisningar i seminarieform eller som temadagar. Seminarier och temadagar kommer i så stor utsträckning som möjligt hållas på plats på någon av Sahlgrenska Universitetssjukhuset olika tomter (Sahlgrenska, Mölndal, Östra), samtliga är obligatoriska. Som stöd för att inhämta ämneskunskap ges föreläsningar och och olika former av inläsningsmaterial på Canvas. Kursen avslutas med digital salstentamen. 

Kursplan

Schema 

Kurslitteratur är behandlingsrekommendationer och guidelines samt annat offentligt tillgängligt material. 

Karta över Sahlgrenskaområdet

Karta över Mölndals sjukhus

Karta över Östra Sjukhuset

Akademisk hederlighet

 

Generell information

 

Kontakt

Kursansvarig: Sara Sjöberg, sara.a.sjoberg@vgregion.se

Examinator: Pär Matsson, par.matsson@gu.se

Kursadministratör: Lisette Petersson, lisette.petersson@neuro.gu.se 

 

Kurssammanfattning:

Datum Information Sista inlämningsdatum