Kursöversikt

Välkommen till kursen KBT211 Galenisk  farmaci 1, 5,5hp

Kursen ges av Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, Göteborgs Universitet, i samarbete med Farmaceutisk teknologi, Tillämpad kemi på Chalmers.

Hej!

Anna Ström heter jag som är kursledare för Galenik 1. Galenik 1 är den första grundkursen av två som handlar om just galenik. Den andra kommer ni att läsa efter sommaren och det är Anette Larsson som är kursledare för Galenik 2. För er som blir lika bitna på galenik som Anette och jag, så ger vi dessutom en tredje kurs (KBT086), denna är en valbar kurs som erbjuder fördjupning inom ämnet. 

Så vad är egentligen galenik? Jo, i princip så innefattar begreppet allt som handlar om hur vi levererar en aktiv substans till patienten. Alltså hur vi producerar och formulerar ett läkemedel. ingenjörskonst som fysikal-kemiska aspekter på det aktiva ämnet som de hjälpämnen som tillsätts för att säkerställa produktion, lagring och korrekt dosering.

Ni ska efter denna kurs kunna diskutera och förklara hur olika läkemedelsformer såsom en lösning, salva, emulsion eller tablett är uppbyggda och vad som skiljer dem åt. Ni kommer kunna namnge och förklara varför man använder olika hjälpämnen. Ni kommer känna till vanliga fysikalkemiska begrepp inom lösningars egenskaper, upplösning och löslighet, ytfenomen och dispersioner. Reologi och materials reologiska egenskaper diskuteras och bedöms. Jag skulle tro att just begreppet reologi är okänt för er i början av kursen men ni kommer ha förståelse för begreppet efter denna kurs.

Begreppet isotoni gås igenom och vi kommer utföra isotoni beräkningar för att säkerställa att läkemedel har korrekt tonicitet.

I och med att kursen börjar i mitten av maj så är kursen intensiv med få dagar mellan kursens slut och tentamen. Under kursens gång ska ni både utföra laborationer, lämna in hemuppgifter och svara på laborationsfrågor. Ju snabbare ni lämnar in inlämningsuppgifterna ju större möjlighet kommer vi ha att ge er återkoppling på dessa innan tentamen.

Största delen av kursen kommer att utföras fysiskt men ett par moment kommer vara digitala. De digitala eventen sker via zoom och ni måste vara inloggad på chalmers eller GU konto för att komma åt dessa.

Diskussioner och frågor angående kursen kommer ske via Canvas.

 • Obligatoriska moment:
  • Extempore laboration. Sker på plats på Chalmers. Denna laboration har ingen inlämningsuppgift men beräkningar ska vara utförda och inskickade via CANVAS innan laborationens början.
  • EMLA laboration. Laboration kommer ske på plats på Chalmers följt av frågor, vars svar ska lämnas in skriftligen. Uppladdning på canvas.
  • Hjälpämnen: denna kommer ske via zoom med hjälp av videor och frågor som ska diskuteras muntligen. Svaren ska också skickas in skriftligen. Uppladdning på Canvas.
  • Skriftlig inlämning av reologiuppgift. Uppladdning på Canvas och genomgång av svaren via föreläsning.

Kursen startar måndag den 13 maj klockan 09:00 med ett upprop följt av generell info om kursen samt föreläsning. Salen är HC1 ni hittar på Hörsalsvägen, Chalmers. Översikt av Chalmers salar hittar ni som pdf alt via denna länk: https://student.portal.chalmers.se/sv/studentliv/campusomraden/Sidor/Appen-Campus-Map.aspx

Ge besked vid förhinder eller om du inte har för avsikt att ta din plats i anspråk. 

Kursledare: Anna Ström, anna.strom@chalmers.se

Kurslitteratur: Aulton's Pharmaceutics - The design and manufacture of medicines. (5th Ed. M E Aulton & K Taylor), Churchill Livingstone, London 2017. ISBN 9780702070051.
Denna kan ni köpa på Store, eller så finns den tillgänglig som e-bok via biblioteket.

Under kursens gång har vi även en ”räknestuga” med fokus på beräkning av isotoni. Denna räknestuga är inte obligatorisk men underlättar och ger hjälp med isotoniuppgifter.

Schemat hittar ni på timeedit https://cloud.timeedit.net/chalmers/web/public/ri1Y97ygZ05ZZQQ2X16v0Y065Q05x3966g060YQQ677.html.

Tentamen sker mellan 8.30 och 12.30 den 31 maj 2024.

Kursens lärandemål är:

 • redogöra för användning och administreringssätt samt beskriva principiell uppbyggnad av beredningsformer (tex lösningar, dispersioner och tabletter).
 • identifiera och förklara funktion av vanliga hjälpämnen
 • beskriva grundläggande begrepp inom preformulering och fysikalisk farmaci såsom löslighet, upplösningshastighet, kristallstruktur, smältpunkt, och flödesegenskaper
 • förklara begreppet isotoni och genomföra isotoniberäkningar
 • tillverka extemporeberedningar (salvor, krämer, lösning och gel) utifrån givna instruktioner

Varmt välkomna!

Anna Ström

 

 

Kursinformation

Kursplan

Akademisk hederlighet

 

Generell information

Genväg till: Apotekarprogrammets sida på Studentportalen

 

Kontakt

Kursansvarig: Anna Ström, anna.strom@chalmers.se

Examinator: Pär Mattson, par.matsson@gu.se

Kursadministratör: Lisette Petersson, lisette.petersson@neuro.gu.se

 

 

Kurssammanfattning:

Datum Information Sista inlämningsdatum