Kursöversikt

Välkommen till Vård vid överföring från barn- till vuxensjukvård!

Denna kurs går som uppdragsutbildning med kurskod OMU201 och som valfri kurs med relevans för barn och ungdomar, kirurgi, psykiatri, diabetes, hjärt och neuro med kurskod OM2001

Distansutbildning, en träff på campus. 

 

Kursen pågår: v 13 - 22, 2024

Kursansvarig: Ewa-Lena Bratt
Examinator: Carina Sparud Lundin
Utbildningsadministratör: Cecilia Ohlsson (vid frågor om anmälan och administrativa frågor)

Information till dig som söker till uppdragsutbildning (denna information gäller inte programstudenter)

Anmälan till uppdragsutbildning: Anmälningsblankett laddar du ner via institutionens webbsida för uppdragsutbildningar. Vänligen ta noga del av informationen på blanketten samt notera de bilagor som ska medsändas anmälan. Sista anmälningsdag: 31 januari 2024

 

Kursens genomförande: Kursen omfattar föreläsningar, litteraturstudier, workshop, dramaövningar, seminarium

Rekommenderade förkunskaper: För tillträde till kursen krävs utöver grundläggande behörighet:
• Nordisk legitimation som sjuksköterska
• Svenska B och engelska A på gymnasienivå eller motsvarande

Kurskostnad: 9760 kr per deltagare, (exkl moms).

Planerad kursstart och kursperiod: Start v. 13 - 22

Studiedagar: Se schema nedan

Studietakt: Halvfart

Nedan information gäller både uppdragsdeltagare och programstudenter

 

Schema

Preliminärt fram till två veckor innan kursstart.

Schema

Kursplan och litteraturlista

Kursplan är det fastställda dokumentet kring kursens upplägg och innehåll, bl.a. förkunskapskrav och lärandemål.  
l litteraturlistan hittar du litteratur och övriga referenser som gäller för kursen.

Kursplan OMU201
Litteraturlista OMU201

Kursplan OM2001
Litteraturlista OM2001

Studiehandledning

I studiehandledningen hittar du fördjupad information om kursens moment och innehåll. Studiehandledningen är preliminär fram till två veckor innan kursstart. Du hittar studiehandledningen under modulen Övergripande information. Du kommer åt denna när du blivit registrerad på kursen.

 

 

Kurssammanfattning:

Datum Information Sista inlämningsdatum