Kursöversikt

Välkommen!

Denna kurs går som uppdragsutbildning med kurskod OM4040 men även som valfri kurs med relevans för inriktning onkologisk vård med kurskod OM4041. Denna kurs går inte på distans utan sker på campus, hybridlösning kommer inte erbjudas.

 

Kursen pågår: v 13-22, 2024
Webbregistrering i Ladok: Uppdragsdeltagare kommer bli registrerade av admin. Programstudenter registrerar sig mån-tors veckan innan kursstart

Kursansvarig: Linda Myrin-Westesson
Medansvarig: Anna Olsson
Examinator: Linda Myrin-Westesson
Utbildningsadministratör: Cecilia Ohlsson

Kursens genomförande:

Kursen omfattar föreläsningar vid särskilda studiedagar. Examination sker på hela kursen i form av skriftlig individuell hemtentamen.

 

INFORMATION TILL ER SOM SÖKER SOM UPPDRAGSUTBILDNING

Rekommenderade förkunskaper:

För tillträde till kursen krävs grundläggande behörighet för högskolestudier samt yrkesexamen på högskolenivå om 180 högskolepoäng inom något av hälsovetenskapens huvudområde eller motsvarande.

Kurskostnad: 6270 kronor per deltagare (exklusive moms).

Studietakt: Halvfart

Anmälan
Anmälningsblankett laddar du ner via institutionens webbsida för uppdragsutbildningar. Vänligen ta noga del av informationen på blanketten samt notera de bilagor som ska medsändas anmälan. Sista anmälningsdag: 1 mars 2024.

 

Nedan information gäller alla

 

Schema

Schemat är preliminärt fram till två veckor innan kursstart.

Schema

Kursplan och litteraturlista

Kursplan är det fastställda dokumentet kring kursens upplägg och innehåll, bl.a. förkunskapskrav och lärandemål. 

Kursplan OM4040

Litteraturlista OM4040 

Kursplan OM4041
Litteraturlistan OM4041

Studiehandledning

I studiehandledningen hittar du fördjupad information om kursens moment och innehåll. Studiehandledningen är preliminär fram till två veckor innan kursstart.

Studiehandledning

 

Kurssammanfattning:

Datum Information Sista inlämningsdatum