Kursöversikt

INFORMATION

Presentation från informationsmötet den 20 mars hittar du här: Information inför ansökan till kursen HT-24.pdf

Ekonomisk ersättning från apotekskedjor HT24: https://apoteksfarmaci.nu/for-studenter/ekonomi-och-ersaettning 

ANSÖKAN OM FÖRTUR

Instruktioner för ansökan finns i presentationen från 20 mars. Blanketten hittar du här: Ansökan om förtur till FAS521-1.docx

ANSÖKAN OM TILLGODORÄKNANDE

Instruktioner för ansökan finns i presentationen från 20 mars. Blanketten hittar du här: Ansökan om tillgodoräknande inom FAS521_från 2023-1.docx

INFÖR KURSSTART

OBS! Se till att rätt e-postadress är inlagd i Ladok för dit kommer all viktig information från kursen.

SCHEMA

 

Kursstart sker måndag 28 oktober kl. 09.15 med obligatoriskt upprop på campus. Om du inte kan delta vid uppropet, kontakta kursansvarig i förväg för en kompletteringsuppgift.

 

KURSPLAN OCH KURSLITTERATUR

Kursplan: FAS521_230405.pdf

 

 

Muntlig och skriftlig kommunikation bedöms på kursen. Här hittar du tips för att utveckla ditt språk: Tips för muntlig och skriftlig kommunikation-1.pd

 

Övrig information

Angående vilseledande och plagiat: § 5.5 Broschyr akademisk hederlighet uppdaterad jan 2023.pdf 
Hållbart studieliv: https://studentportalen.gu.se/studiemiljo-regler/hallbart-studieliv?skipSSOCheck=true

 

Kontaktuppgifter

Kursansvarig och examinator: Tove Hedenrud (tove.hedenrud@socmed.gu.se), tel. 031-786 6855

Lärare: Malin Sténhoff (malin.stenhoff@gu.se)

Placeringsansvarig och kursadministratör: Mahira Mukhtarova mahira.mukhtarova@gu.se